Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Philipsburg - Om hun staking in de Pointe Blanche-gevangenis te intensiveren hebben de gevangenen besloten niet vrijwillig meer hun cellen in te gaan. De politie werd donderdagavond gebeld om ze op te sluiten. Dat meldt The Daily Herald.

F12 SXMDirecteur reageert op eisen 2De directeur van de gevangenis reageerde afgelopen donderdag op de eisen die werden gesteld door de gevangenen die sinds woensdag staken tegen de 'onmenselijke' omstandigheden in de detentiefaciliteit. De gevangenen zeiden dat ze hun staking zullen voortzetten, want ze willen kortetermijnacties op papier en geen gesprekken meer met vertegenwoordigers van het ministerie van Justitie zonder iets zwart op wit te hebben.
In zijn schriftelijke reactie op drie vertegenwoordigers van de opvallende staking verklaarde gevangenisdirecteur Alvin Queely dat ‘conform de internationale normen en regels van het Europees Comité voor de Preventie van foltering en onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing (CPT) de Pointe Blanche-gevangenis 80 mannelijke gevangenen kan huisvesten; 40 cellen voor twee gevangenen en drie cellen voor twee vrouwelijke gevangenen.
Volgens de richtlijnen, die in november 2018 zijn uitgegeven door het Openbaar Ministerie met betrekking tot de ‘noodsituatie’ omtrent detentie op Sint Maarten, is er een maximale capaciteit van in totaal 70 gedetineerden, van wie er op dit moment 63 zijn gehuisvest in Pointe Blanche en zeven op het politiebureau in Philipsburg.
Queely zei dat hij contact had opgenomen met hoofdofficier van justitie Mirjam Mol over dit beleid. Gisteren zou hij met haar een gesprek hierover hebben gehad.
De directeur gaf aan dat er momenteel vier cellen zijn met elk drie gevangenen. In oktober 2018 oordeelde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in de aanklacht tegen casinobaas Francesco Corallo dat dringende maatregelen moeten worden genomen om de detentievoorwaarden op het politiebureau te verbeteren. Volgens het Openbaar Ministerie lijken deze principes ook een richtlijn voor de beoordeling van de situatie in Pointe Blanche.
Volgens het CPT moeten alle vastgehouden personen worden voorzien van tenminste vier vierkante meter leefruimte per persoon in cellen voor meerdere personen, en met hun eigen bed, laken, kussen en handdoek, evenals met hygiëneproducten en schoonmaakmiddelen voor de cel. Ook moet de ventilatie en de toegang tot natuurlijk daglicht worden verbeterd, moeten alle sanitaire bijgebouwen worden verdeeld met muren tot het plafond en moeten lekkende toiletten en leidingen worden gerepareerd. Alle cellen moeten daarnaast zijn uitgerust met een bel.
Verder beveelt het CPT dat personen niet langer dan drie dagen, en in geen geval langer dan 10 dagen, op het politiebureau in Philipsburg worden vastgehouden.
,,Sinds mijn aankomst op Sint Maarten heb ik duidelijk gemaakt dat geen enkele cel meer dan twee gevangenen mag bevatten. Dus heb ik het hoofd van de detentie-unit opgedragen om dit vandaag (donderdag, red.) te regelen. En als er cellen zijn die niet deugen, moet ze contact opnemen met de onderhoudscoördinator om dit probleem op te lossen”, informeerde de directeur de gevangenen.
Met betrekking tot brandveiligheid zei Queely dat de brandweer de veiligheidssituatie in de gevangenis op 26 juli had geïnspecteerd. Hij zei dat hij nog geen rapport had ontvangen, maar hem werd meegedeeld dat er ‘een aantal dingen zijn die moeten worden verbeterd’. Hij vertelde dat hij de brandweer ook had gevraagd om personeel op te leiden op het gebied van bedrijfshulpverlening. ,,Ze zullen een plan opstellen en ik hoop dat we heel snel beginnen”, aldus Queely.
Wat betreft de klachten over ongedierte, kakkerlakken en duiven in de gevangenis, zei gevangenisdirecteur dat deze kwestie met de ‘noodzakelijke urgentie’ zal worden behandeld. Queely gaf aan dat hij geen bezwaar had tegen gevangenen die een vereniging in de gevangenis vormden en zei dat hij bereid was de vereniging in de laatste week van elke maand te ontmoeten, ‘zodra deze voldoet aan de statuten’.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.