Al het nieuws

Van onze correspondent
Den Haag - Jonge professionals op Sint Maarten zijn positief ingesteld en willen hun land vooruit helpen. Maar ze maken zich zorgen over ‘ogenschijnlijk kleine dingen’ die steeds weer het succes in de weg staan. Politici zijn meer met zichzelf bezig dan met de toekomst van hun land.

sint maarten vliegveldDat kreeg staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties van hen te horen tijdens zijn bezoek afgelopen week.
Knops stuurde twee dagen na terugkeer al een verslag naar de Tweede Kamer, waarin hij een ontmoeting beschrijft met jonge professionals. Met hen sprak hij over de bestuurlijke ontwikkeling, economisch herstel, versterking van sociale cohesie en zorg voor de natuurlijke omgeving. ,,Ik ben onder de indruk van de positieve krachten en de potentie die zichtbaar werden”, schrijft Knops.
De staatssecretaris zegt getroffen te zijn door de zorg die doorklonk tijdens de ontmoeting. Politiek staat vooruitgang in de weg, waardoor talent ‘moegestreden zijn heil elders zoekt’, omschrijft hij de stemming onder de jonge professionals. ,,De goedwillende krachten op Sint Maarten staan op dit moment voor een enorme opgave.” Ook aan Nederlandse kant is de uitdaging volgens Knops ‘complex’ om in deze omstandigheden het goede te doen, maar hij verzekert de Kamer dat het belang van de bevolking van Sint Maarten voorop staat.
Eerder in zijn brief beschrijft Knops hoe hij midden in een politieke crisis op Sint Maarten arriveerde. Aan gouverneur Eugene Holiday en premier Leona Romeo-Marlin heeft hij toen direct benadrukt dat het belang van de bevolking leidend is voor het Nederlandse kabinet en dat de instabiliteit niet bevorderlijk is voor de wederopbouw.
De staatssecretaris beschrijft hoe de gouverneur de crisis heeft aangepakt en nieuwe verkiezingen heeft uitgeschreven voor 25 november. De gevolgen voor de wederopbouwprojecten zijn nog onduidelijk. Zo liggen het financieringsplan voor het herstel van de luchthaven en een plan voor de aanpak van de afvalberg klaar, maar moet de regering van Sint Maarten ‘zijn deel van de afspraken nakomen’. ,,Nederland zal de ontwikkelingen op de voet volgen en aan de hand daarvan zijn positie bepalen.”
In een toespraak die Knops uiteindelijk niet voor de Staten kon houden had hij willen zeggen dat politieke spelletjes niet passen, omdat die belangrijke ontwikkelingen blokkeren. De niet uitgesproken toespraak is wel grotendeels gepubliceerd in The Daily Herald en daarna ook in deze krant.
Knops verwijst in zijn verslag ook naar de jongste voortgangsrapportage over de detentiefaciliteiten en politie. Daaruit blijkt dat de gebouwen weliswaar worden opgeknapt en aangepast, maar dat de investeringen in menselijk kapitaal en verbetering van de organisatie geen gelijke tred houden.
Optimistischer is de bewindsman over herstelprojecten van het National Recovery Program Bureau. Er zijn bijna duizend huizen hersteld van orkaanschade, 500 worden op korte termijn aangepakt en ruim 1.300 mensen hebben een opleiding gekregen om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Ook worden resultaten geboekt bij het herstel van scholen en shelters en werken jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt bij Waste2Work met vakmanschap aan het omzetten van afval in meubilair en andere gebruiksvoorwerpen.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.

Top Tags afgelopen week

Geen tags gevonden.