Al het nieuws

Van een onzer verslaggeefsters
Philipsburg - Tijdens de persconferentie van de ministerraad afgelopen woensdag maakte premier Leona Romeo-Marlin van de gelegenheid gebruik om het standpunt van de regering over de financiering van het project voor wederopbouw van de luchthaven te verduidelijken.

SXMIn haar inleidende opmerkingen zei de minister-president: ,,De afgelopen dagen is er nogal wat speculatie geweest via de media over nieuwe financieringsmogelijkheden voor de wederopbouw van onze luchthaven. Als premier en voorzitter van de Raad van Ministers betreur ik dat deze speculatie is gevoed door persberichten vanuit de regering zelf. Wat de onderliggende bedoelingen ook mogen zijn, de complexe financiële onderhandelingen over de toekomst van onze internationale luchthaven mogen in geen geval via de media worden gespeeld. Deze actie dreigt niet alleen deze regering in diskrediet te brengen, maar ook de bestaande overeenkomsten met de Wereldbank, de Europese Investeringsbank en de obligatiehouders te ontsporen. Wat de speculatie uiteindelijk doet, is het internationale imago van dit land en daarmee het investeringsklimaat van ons eiland ondermijnen.”
De premier richtte zich tot de bevolking van Sint Maarten en benadrukte ter geruststelling dat de officiële positie van de regering hetzelfde is en ook zo zal blijven: ,,De wederopbouw van de luchthaventerminal zal worden gefinancierd met de beschikbare middelen van het World Bank Trust Fund, de Europese Investeringsbank en de Nederlandse overheid. De luchthaven heeft aan de ministerraad laten weten dat dit ook het officiële standpunt van het management van de luchthaven blijft. Ik wil de mensen van Sint Maarten er verder aan herinneren dat deze aanpak formeel is goedgekeurd door ons parlement, dat akkoord is gegaan met de begroting voor 2019.”
Romeo-Marlin gaf tijdens de persconferentie in tien punten een samenvatting van de huidige stand van zaken met betrekking tot de financiering van de wederopbouw van de luchthaventerminal. Hierbij gaf ze aan dat de luchthaven in de afgelopen zes maanden 20 miljoen dollar heeft gekregen van Nederland en de regering van Sint Maarten, maar ook dat de luchthaven een aanzienlijk deel van deze overbruggingsfinanciering heeft gebruikt om faillissement te voorkomen, haar betalingsverplichtingen na te komen en de lopende werkzaamheden in de terminal voort te zetten. ,,Er is een sterke commerciële afspraak met de obligatiehouders over de financiering van de wederopbouw van de luchthaven en de vrijgave van alle verzekeringsopbrengsten. Hoewel de onderhandelingen niet eenvoudig waren, ben ik blij dat de minister van Financiën en de NRPB manieren hebben gevonden om de belangen van onze luchthaven, de obligatiehouders en de regering van Sint Maarten op elkaar af te stemmen. De officiële ondertekening van de overeenkomsten met de obligatiehouders zal naar verwachting in de komende weken plaatsvinden”, aldus de premier, die vervolgde dat ook de subsidieovereenkomst met de Wereldbank klaar is en naar verwachting eveneens in de komende weken zal worden ondertekend.

 


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.