Al het nieuws

Presentatie JPF Corporate Finance met Vidanova als toehoorder
Van een onzer verslaggevers
Willemstad/Philipsburg - JPF Corporate Finance (JPF) heeft naar eigen zeggen op verzoek van Princess Juliana International Airport Holding Company (PJIAH) onlangs een presentatie gegeven aan minister Stuart Johnson van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie (Teatt), tevens de vertegenwoordiger van de aandeelhouder van de luchthaven.

planbpjia,,PJIAH heeft in het belang van de continuïteit van de luchthaven en economie van Sint Maarten gezocht naar een alternatieve vorm van financiering om een afgewogen beslissing mogelijk te maken tussen de gecombineerde lening van de Wereldbank (WB) en Europese Investeringsbank (EIB),” aldus een persbericht integraal gepubliceerd op SMN-News.com.
Uit andere, eigen bron is het Antilliaans Dagblad in het bezit van de ‘USD 240 Million Debt Financing Proposal’ van JPF Corporate Finance. Laatstgenoemde is een op Curaçao gevestigde bv, nog maar zeer recent opgericht: in september 2019, zo blijkt uit het Handelsregister. Het ‘bedrijfseconomisch en bedrijfsorganisatorisch adviesbureau’ zit aan de Pletterijweg en heeft de in Venezuela geboren Alberto Antonio Da Costa Figueira met de Nederlandse nationaliteit als directeur en ook de Curaçaoënaar Christopher Palm is bestuurder.
Op de presentatie/proposal prijkt op elke pagina ook het logo van Vidanova Pensioenfonds. ,,Vidanova was als toehoorder aanwezig bij de presentatie om zijn belangstelling te tonen, aangezien het fonds ook veel deelnemers heeft op Sint Maarten zoals Gebe (energiebedrijf, red.), Telem (telecommunicatiebedrijf, red.) en het Wit Gele Kruis. Vidanova overweegt dan ook om deel te nemen in het consortium van institutionele beleggers en banken in het belang van de economische ontwikkeling van Sint Maarten”, aldus het persbericht. Vidanova Bank en Isla-pensioenfonds worden in de presentatie eveneens vermeld.
Het voorstel van JPF omvat een mogelijke financiering bedoeld voor onder meer de wederopbouw en uitbreiding van de Sint Maartense luchthaven PJIA. Op basis van dit alternatief zou het ‘versnelde reconstructieproces van de luchthaven worden gefaciliteerd’. Tevens zou het voorstel kunnen aansluiten op een mogelijke ‘combinatiefinanciering’ van lokale institutionele beleggers en WB/EIB, vervolgt het persbericht.
,,De beoogde voorwaarden van de alternatieve financiering zijn bepaald op basis van de kennis van JPF, dat ook betrokken is geweest bij soortgelijke financiering. Voorts werd toegelicht dat aan de hand van de huidige liquiditeit op de lokale kapitaalmarkt de financiering van een dergelijk grootschalig project mogelijk is met beleggers uit de Dutch Caribbean.”
Het persbericht eindigt aldus: ,,De gepresenteerde voordelen zien toe op een korte doorlooptijd (60 dagen). Een ander voordeel is de lokale betrokkenheid van lokale investeerders zoals bij de haven van Sint Maarten na Irma. In plaats van beslag leggen en zekerheden uitoefenen is gewerkt aan een zogenaamd ‘relief programma’ om de haven door de ‘aftermath’ van Irma te loodsen. Verder zijn er tijdens de presentatie veel kritische vragen gesteld die adequaat zijn beantwoord om voldoende duidelijkheid en vertrouwen te creëren.”
JFP Corporate Finance was, zo blijkt verder uit het Curaçaose KvK-register, actief met de officiële benaming Just Palm-Figueira Management bv. Deze ‘beheersorganisatie’ van directeur Da Costa Figueira met hetzelfde adres aan de Pletterijweg bestaat sinds 2013.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.