Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Philipsburg - De regering van Sint Maarten heeft toegezegd haar schuld van ongeveer 91 miljoen gulden af te lossen aan de sociale verzekeringsbank SZV.

aflossenMinister van Financiën Perry Geerlings en SZV-directeur Glen Carty ondertekenden op vrijdag 23 augustus een letter of intent met betrekking tot de verzekeringspremies die de overheid aan SZV verschuldigd is. Dat schrijft The Daily Herald.
De intentieverklaring schetst een gestructureerde aanpak voor de betaling van het uitstaande bedrag. ,,Carty en Geerlings staan te popelen om aan dit nieuwe hoofdstuk te beginnen en de financiële achterstand op te lossen”, aldus SZV.
De uitstaande schuld van de overheid aan SZV omvat voornamelijk premiebijdragen voor haar ambtenaren en ‘PP’-kaarthouders, premiebijdragen voor werklozen onder de ziekteverzekeringsverordening en uitstaande activa. Per 31 december 2018 werd een uitstaande bedrag van 91.622.287 gulden opgetekend. Hoewel correcties van toepassing kunnen zijn, zullen zowel SZV als de overheid beginnen met de noodzakelijke planning om haalbare afspraken te maken over het betalingsplan van de overheid.
,,De regering van St. Maarten is van plan haar schulden aan SZV binnen redelijke termijn af te lossen”, zei Geerlings. ,,Een van de belangrijkste oorzaken van de schuld is onze liquiditeitsproblematiek vanwege de jaarlijkse tekorten in onze begroting. De orkanen van 2017 dragen ook bij aan de schuld. Met de intentieverklaring kunnen we vooruitgaan op basis van realistische afspraken die de overheid kan nakomen.”


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.