Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Willemstad/Philipsburg- Per volgende week (1 september) gaan de rechters op Sint Maarten zelf de hoger beroepen tegen beslissingen voorlopige hechtenis behandelen.

hogerberoepDit blijkt uit de speech van de president van het Hof van Justitie, Eunice Saleh, bij de installatie van drie nieuwe rechters op Sint Maarten, Jacoba Ghrib, Koen Luijksen en Jørgen Snitker en de verwelkoming van de vicepresident van de vestiging Sint Maarten, Sander van Rijen. Saleh legt uit: ,,Dat betekent dat deze hoger beroepen niet of nauwelijks nog behandeld zullen worden door rechters op Curaçao via videoconference, zoals nu het geval is. Een vooruitgang, ook voor OM en advocatuur, omdat een fysieke behandeling nog altijd de voorkeur verdient. Na een half jaar zal worden bezien of dit wordt uitgebreid met strafrechtelijke beslagkwesties.”
Saleh heeft ook naar voren gebracht dat de risico’s verbonden aan natuurrampen voor het Openbaar Ministerie (OM) en het Hof van Justitie en de maatschappelijke gevolgen daarvan aanleiding zijn geweest om het proces van digitalisering te versnellen. Daarin heeft Sint Maarten het voortouw genomen, omdat daar twee jaar geleden orkaan Irma overheen raasde. Saleh: ,,Het doel van het gezamenlijk project van Hof en OM was om voor het orkaanseizoen van 2018 nieuwe strafzaken digitaal beschikbaar te hebben, beginnend bij de vestiging Sint Maarten. Hiervoor heeft het Hof aansluiting gezocht bij het zaaks registratiesysteem van het OM, Priem. In juni 2018 zijn de eerste voorgeleidingen voor de rechter-commissaris op Sint Maarten op basis van een digitaal dossier gedaan. De ervaringen hiermee op Sint Maarten zijn gebruikt bij de invoering van digitale strafdossiers voor de BES en Curaçao. Aruba zal op een later moment overgaan op digitaal werken, omdat het OM in Aruba geen gebruikmaakt van het zaaks-registratiesysteem Priem.”
Het Hof gebruikt overigens het zaaks-registratiesysteem Gear. En daarin heeft Sint Maarten ook de eerste stappen gezet. ,,In korte tijd is de griffie Sint Maarten overgegaan op volledig digitaal registreren van civiele zaken en bestuurszaken, zijn er betrouwbaardere rollen en daardoor een beter zittingsverloop”, aldus de Hof-president.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.