Al het nieuws

Van onze correspondent
Den Haag - De problemen rond de grens tussen Sint Maarten en Saint Martin in Oyster Pond zijn voorlopig nog niet opgelost. Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken verwacht dat de onderhandelingen pas eind 2019 kunnen beginnen.

F19 SXM Grensonderhand eind 2019Tot de onderhandelingen zijn afgerond zullen het restaurant en de jachthaven Captain Oliver’s Marina aan de noordzijde van Oyster Pond niet gebruikt kunnen worden en zullen ook de herstelwerkzaamheden na orkaan Irma hier niet kunnen beginnen. De situatie bij Oyster Pond kwam onlangs weer in het nieuws toen eigenaar Maggi Shurtleff de media opzocht. In Nederland werd het verhaal opgepikt door De Telegraaf.
SP-Tweede Kamerlid Ronald van Raak stelde vragen aan Blok na een artikel in The Daily Herald. Die antwoordt dat het verschil van inzicht over het verloop van de grens tussen het Nederlandse en het Franse deel van Sint Maarten ligt in het Verdrag van Concordia uit 1648, waarin de grens in Oyster Pond niet is afgebakend.
In 2016 werd pas begonnen met de voorbereiding voor de onderhandelingen over het verloop van de landgrens, waar Oyster Pond onderdeel van uitmaakt. De voorbereiding zijn volgens Blok vergevorderd, waarna naar verwachting eind dit jaar kan worden begonnen met de echte onderhandelingen. In april 2016 is wel overeenstemming bereikt over de zeegrens.
In 1648 werd een algemene omschrijving van de grens vastgelegd ‘op basis van de woonkernen die op dat moment bestonden’, schrijft Blok. ,,Het verdrag omvat dus geen precieze bepalingen over het grensverloop.” Oyster Pond was toen een verlaten gebied, Pas in 1983 werd het restaurant gebouwd en werd de jachthaven aangelegd. Die droegen belasting af aan Sint Maarten en hebben ook vergunningen van het Nederlandse deel.
De minister bevestigt dat in 2014 is afgesproken de status quo te handhaven zolang de grens niet is vastgesteld. Toch grepen de Fransen in 2016 in en blokkeerden het gebied. ,,De Franse actie druist naar het inzicht van het Koninkrijk in tegen de afspraak om de status quo te handhaven”, aldus Blok, die zegt de reden hiervoor niet te weten.
Over het herstel van de orkaanschade lijkt Blok zich niet erg druk te maken. ,,Het verschil van inzicht over de grens heeft alleen effect op de mogelijkheid tot herbouw van een restaurant en een jachthaven (..) Er is geen onduidelijkheid over de status van andere bedrijven in het gebied.” Hij erkent dat eventuele herbouw op dit moment alleen mogelijk is met medewerking van Frankrijk.

 


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.