Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Philipsburg - Diverse ministeries op Sint Maarten hebben in 2016 voor een bedrag van niet minder dan 135 miljoen gulden de budgetten overschreden.

gov sint maartenZo constateert de Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) bij een beoordeling van de jaarrekening. In totaal 135 miljoen aan budgetoverschrijdingen dus, terwijl hier geen autorisatie voor is gegeven door de Staten middels een goedgekeurde begrotingswijziging.
Ook zijn diverse andere financiële onrechtmatigheden geconstateerd, zoals het niet volgen van de Subsidielandsverordening bij een wezenlijk deel van de verstrekte subsidies. Ook worden de middelen in het Crime Fund niet beheert volgens de Landsverordening Criminaliteitsbestrijdingsfonds.
Niet kan worden vastgesteld dat wachtgelden aan (voormalige) politieke gezagsdragers, pensioenen aan politieke gezagsdragers en ‘uitkeringen bij wijze van pensioen’ volgens de betreffende wet- en regelgeving wordt verstrekt en verantwoord.
Het College financieel toezicht (Cft) acht de door de Soab gerapporteerde ontoereikende beheermaatregelen bij de personeels- en salarisadministratie ‘zeer zorgelijk’ en adviseert deze ‘met voorrang’ te verbeteren.
Uit de bevindingen blijken overigens mogelijkheden om te komen tot kostenbesparingen. Zo is begrepen dat bijdragen voor toekomstige pensioenen van politieke gezagsdragers van Sint Maarten niet worden ingehouden, terwijl dit wettelijk wel verplicht is. Ook dienen Sint Maartense ambtenaren een eigen bijdrage te voldoen voor de ziektekosten, maar dit wordt al jaren niet aan hun in rekening gebracht.
,,Het Cft gaat ervan uit dat deze invorderingen met terugwerkende kracht plaatsvinden en de opbrengst daarvan wordt betrokken bij het project kostenbesparende en inkomstenverhogende maatregelen”, aldus voorzitter Raymond Gradus aan minister Perry Geerlings van Financiën.
Sint Maarten heeft een achterstand in het vaststellen van de jaarrekeningen over de jaren 2013 tot en met 2017. De jaarrekeningen over 2013 en 2014 zijn inmiddels door de Staten goedgekeurd, maar moeten nog door gouverneur Eugene Holiday worden vastgesteld. De jaarrekeningen over 2015, 2016 en 2017 zijn nog niet aan de Staten aangeboden.
,,Het Cft blijft benadrukken dat het van belang is de achterstand en het (tijdig) behandelen van de jaarrekeningen in de Staten in te lopen, zodat deze hun budgetrecht en controlerende functie uit kunnen oefenen. Pas na goedkeuring door de Staten kan vaststelling door de gouverneur plaatsvinden en het begrotings- en verantwoordingsproces over deze jaren worden afgerond.”


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).