Al het nieuws

Van onze correspondent
Den Haag - D66 wil van minister van Financiën Wopke Hoekstra en staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties horen hoe het kan dat criminele bendes op Sint Maarten gemakkelijk geld kunnen witwassen. Dit gebeurt onder andere via casino’s.

sxmDe vrees bestaat dat het Caribische land op een zwarte lijst terecht komt waar ook landen als Noord-Korea en Iran op staan.
Directe aanleiding voor de vragen van Kamerleden Antje Diertens en Joost Sneller zijn twee artikelen in de Volkskrant van 30 april, maar het onderwerp werd eerder ook door andere media al aangekaart. Sint Maarten heeft een deadline voor het indienen van een rapport over nieuwe wetgeving tegen witwassen niet gehaald. In de Staten is daarvoor geen meerderheid.
Minister van Justitie Cornelius de Weever waarschuwde eind april al voor de gevolgen, zoals de plaatsing op een lijst van landen met een hoog risico door de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF). D66 wil van de Nederlandse bewindslieden horen wat dit voor gevolgen kan hebben voor de economie van Sint Maarten en eventueel andere landen binnen het Koninkrijk.
Verder vrezen Diertens en Sneller dat het Koninkrijk door de Europese Commissie op de vingers wordt getikt als Sint Maarten in gebreke blijft. ,,Wat betekent dit voor uw eigen inspanningen om witwassen en financiering van terrorisme tegen te gaan?”
De Kamerleden vragen zich af of de aanbevelingen van de FATF in Rijkswetten kunnen worden verankerd. Ze zijn benieuwd in hoeverre het kabinet iets kan doen aan de praktijken op Sint Maarten, waar volgens de berichten de omvang van de transacties die worden gemeld bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties zeven keer groter is dan het bruto binnenlands product van Sint Maarten.
Een punt dat de Kamerleden nog aandragen is de integriteitsautoriteit die op Sint Maarten volgens de afspraken moet worden opgericht. Ze willen weten hoe het daarmee staat en wat die kan doen om ‘de regering van Sint Maarten te stimuleren om aan dit soort integriteitsregels tegen witwassen, financiering van terrorisme en integer bestuur te voldoen’.