Al het nieuws

 Van een onzer verslaggevers
Philipsburg - Oud-lid van de Raad van Toezicht van Princess Juliana International Airport (PJIA), Michel Hodge, is verkozen tot de nieuwe bestuursvoorzitter van de luchthaven.

luchthavenhoofd

Dit meldt The Daily Herald.
Hodge vult de vrijgekomen plek door het aftreden van voormalig raadshoofd Alex Dijkhoffz, die ontslag nam als bestuurslid en voorzitter vanwege persoonlijke redenen.
Samen met medebestuursleden Jimmy Tremmer, Myrna York en Cleveland Beresford zet Hodge de toezichthoudende taken op de luchthaven voort.
Vanwege het volledige vertrek van Dijkhoffz is er nog een plek vrij in het bestuur voor iemand met een sterke financiële achtergrond. De Raad van Commissarissen heeft deze functie nog niet vervuld sinds het vertrek van toenmalig bestuurslid en voorzitter Gary Matser een jaar geleden.
Volgens de overeenkomst met de Nederlandse regering, zal Den Haag een kandidaat voor een nieuw lid van de Raad van Toezicht van de luchthaven bieden. Deze kandidaat heeft echter de goedkeuring van de Raad van Ministers van Sint Maarten nodig en moet worden gescreend en benoemd in overeenstemming met de toepasselijke regels en procedures. De bezoldiging is dezelfde als die voor de andere leden van de Raad van Commissarissen. Het benoemingsproces zou vóór 24 april moeten zijn gestart.
De interim chief financial officer (cfo) op de luchthaven zal worden benoemd voor een periode van twee jaar via de Royal Schiphol Group. Tegelijkertijd zal de luchthaven een permanente cfo zoeken en aannemen in overeenstemming met de vastgestelde procedures krachtens de statuten van haar holding- en werkmaatschappijen.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).