Al het nieuws

Van een onzer verslaggeefsters
Philipsburg - De Franse overheid heeft het Risico Preventieplan Natuurrampen (Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) gepresenteerd.

preventieplanDe update van het plan is gebaseerd op de gevolgen van orkaan Irma in 2017. Het nieuwe plan zal in januari 2020 definitief ingaan en gehandhaafd worden. Bepaalde onderdelen ervan zullen al in juli 2019 van kracht worden. Een van de onderdelen is dat de regering een 50 meter lange (niet-bouw) zone zal opleggen langs de kusten van het Franse Saint Martin.
Jean Arnell, voormalig voorzitter van de Kamer van Koophandel aan de Franse zijde, zegt tegen The Daily Herald: ,,We moeten dit plan niet afdwingen zoals het nu is. We willen de bouw niet beperken in gebieden met een laag risico. Daarnaast is het document in het Frans. Een groot deel van de bevolking van Saint Martin is Engelstalig. Deze lokale mensen zullen zich buitengesloten voelen in het proces. Er moet op zijn minst een samenvatting van het plan in het Engels beschikbaar komen. Het plan heeft verwoestende economische gevolgen en ernstige sociale gevolgen in termen van devaluatie van de waarde van het land van de bevolking en verplaatsing van de bevolking naar gebieden met minder risico. Bestaande constructies zullen blijven, maar het kan moeilijk worden om hiervoor een verzekering te krijgen of om een financiering te krijgen bij een upgrade van bestaande panden. Het nieuwe plan zal, zoals het er nu uitziet, ernstige gevolgen hebben voor de economische concurrentiepositie en aantrekkelijkheid van de Franse zijde. De Franse regering zal zichzelf vrijstellen van verantwoordelijkheid voor personen die in die 50-meterzone wonen en die verantwoordelijkheid laten aan de Collectivité of aan de mensen zelf. Er moet meer aandacht worden besteed aan het analyseren van projectiemodellen van orkaanrisico en de waarschijnlijkheid van het daadwerkelijk over komen van een orkaan. Mijn punt is dat geen ander risicopreventieplan zo restrictief is als dat van Sint Martin. De Nederlandse kant heeft geen plan dat zo beperkend is. Sterker nog, ook Guadeloupe en Martinique, die in dezelfde orkaanzone liggen, vallen er ook niet onder. Nu wordt gevraagd aan een klein gebied als Saint Martin, dat op slechts een economische pilaar, de toeristenindustrie, leunt om de kustlijn op te offeren op basis van een risicomodel? Wat is nu concreet het risico van een orkaan met de kracht van Irma in de komende 20 jaar? De kans dat Parijs overstroomt door de Seine is groter, dan dat een orkaan zoals Irma weer op Saint Martin landt”, voegde Arnell eraan toe.
Het PPRN heeft de risicozones in kaart gebracht, geïdentificeerd en de waterstanden gedefinieerd. Het plan geeft een beeld van de risico’s van orkanen, overstromingen, grondbewegingen, aardbevingen en het verschijnsel waarbij de bodem een aanzienlijk verlies van sterkte en samenhang ondervindt in reactie op toegebrachte spanning, bijvoorbeeld door een aardbeving.


maatregelen corona

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).