Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Philipsburg - Premier Leona Romeo-Marlin heeft de voorwaarden van de luchthavenfinanciering voor de wederopbouw van Princess Juliana International Airport (PJIA) bekendgemaakt. Zo meldt The Daily Herald.

SXMMet de goedkeuring van alle belanghebbenden mogen de voorwaarden - die zijn gesteld tijdens een bijeenkomst tussen vertegenwoordigers van de regering van Sint Maarten en vertegenwoordigers van de Nederlandse regering in New York op 27 maart - worden vrijgegeven.
De afspraak is dat een interim-chief officer (cfo) door PJIA wordt benoemd voor een periode van twee jaar via de Koninklijke Schiphol Group. Tegelijkertijd zal de luchthaven zoeken naar een permanente cfo en deze aannemen in overeenstemming met de vastgestelde procedures op grond van de statuten van Princess Juliana International Airport Holding (PJIAH) en PJIA en in overeenstemming met de herziene profielevaluatie.
De geselecteerde kandidaat voor de permanente cfo-functie zal dienen als een lokale tegenhanger van de interim-cfo en zal zijn verantwoordelijkheden na twee jaar overnemen. De benoeming van de interim-cfo zal wederom moeten plaatsvinden in overeenstemming met de statuten van PJIAH en PJIA. De persoon zal ook gescreend moeten worden.
,,De juridische adviseurs van de luchthaven en de regering zullen adviseren over de meest geschikte manier om de interim-cfo aan te stellen. De vergoeding van de tussentijdse cfo is conform de reguliere salarisnormen van de luchthaven en wordt door de luchthaven betaald. De kandidaat moet voor 24 april in het screeningproces zitten. De beveiligingsscreening zal worden uitgevoerd door de Geheime Dienst van Sint Maarten VDSM”, zo meldt de premier.
De Raad van Ministers benoemt een taskforce en neemt een implementatieplan op hoog niveau aan voor de beoordeling van het ondernemingsbestuur door de Wereldbank vóór 24 april. De taakomschrijving voor de taskforce en het implementatieplan worden voorbereid door het National Recovery Programme Bureau (NRPB) en zullen tegelijkertijd met de Raad van Ministers en Nederland worden gedeeld voor feedback, voorafgaand aan de goedkeuring.
De taskforce zal ook de uitgaven en de vergoeding van PJIAH moeten herzien. Het NRPB wil dat de taskforce gefinancierd wordt door het Trustfonds, mogelijk via Noodherstelproject I.
De premier zei dat Nederland geen standpunt heeft over de gewenste juridische structuur van de luchthaven: ,,Dit is aan de regering van Sint Maarten.”
Het mandaat voor de toezichthouders en bestuursorganen van PJIAH en PJIA moet door de Royal Schiphol Group en/of door de Wereldbank en/of een extern recruitmentbureau worden herzien en aangepast aan de internationale normen.
,,Nederland zal een kandidaat als nieuw lid aan de Raad van Commissarissen van PJIAH aanbieden. Deze kandidaat heeft de goedkeuring van de Raad van Ministers nodig en moet worden gescreend en benoemd volgens de geldende regels en procedures. Als de kandidaat het niet eens is met de vergoeding van PJIAH, kan Nederland met hem of haar aanvullende maatregelen bespreken. Voor 24 april moet het benoemingsproces worden gestart”, aldus premier Leona Romeo-Marlin.

 


maatregelen corona

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).