Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Philipsburg - Het hoofd van de beveiliging van de luchthaven van Sint Maarten zwijgt nog steeds over de vermeende misdaden waarvan hij verdacht wordt.

beveiligingshoofdJ.S. heeft tot op de dag van vandaag geen verklaring afgelegd, bleek donderdag tijdens een voorbereidende zitting in de rechtbank in Philipsburg. Dat is hij wel van plan zodra het dossier compleet is, aldus The Daily Herald.
J.S. heeft naar verluidt op twee momenten 5.000 dollar aangenomen, in ruil waarvoor hij heeft geholpen bij het illegaal invoeren van een groot geldbedrag en een hoeveelheid edelstenen.
De verdachte werd op 16 januari gearresteerd door het Team Bestrijding Ondermijning (TBO). Zijn huis en kantoor werden ook doorzocht. J.S. wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen, het witwassen van geld en het medeplegen van het overtreden van de aanmeldingsplicht voor deviezeninvoer.
Gebaseerd op informatie verkregen van de Drug Enforcement Administration (DEA) in de Verenigde Staten in augustus 2017, werd J.S. de hoofdverdachte in het onderzoek naar de vermeende import en export van drugs via de luchthaven naar de VS.
Het Openbaar Ministerie heeft geen bewijs gevonden van de betrokkenheid van J.S. bij deze misdrijven, maar heeft wel aanwijzingen gevonden dat hij zich zou bezighouden met andere criminele activiteiten. Het TBO is een onderzoek gestart dat uiteindelijk heeft geleid tot de aanhouding door een politieonderzoeker uit Nederland.
Advocaat Sjamira Roseburg heeft op donderdag een verzoek ingediend om een aantal getuigen te horen in deze zaak. Onder hen was de politieonderzoeker, die zij beschreef als de ‘pseudokoper’, de persoon die de omkoping betaalde.
Bij het zoeken naar een antwoord op de vraag of haar cliënt het slachtoffer was geworden van het aanzetten tot een misdrijf, riep de advocaat op tot het horen van immigratie- en douaneambtenaren. Deze moesten duidelijkheid geven of J.S. de pseudokoper langs de immigratie en douane heeft begeleid.
Roseburg riep het Hof ook op om het OM te bevelen alle WhatsApp-gesprekken tussen J.S. en de koper vrij te geven.
De aanklager maakte bezwaar tegen alle verzoeken van de advocaat, maar de rechter stond het horen van de koper toe, omdat hij als een cruciale getuige wordt beschouwd.
De andere verzoeken van de advocaat werden afgewezen.
De aanklager heeft verder aangekondigd dat hij een juridische procedure zal starten om het geld te vinden dat de verdachte heeft gekregen door middel van illegale activiteiten.
J.S. werd geruime tijd vastgehouden, maar werd om medische redenen vrijgelaten. Hij is aan een rolstoel gebonden sinds hij tijdens zijn detentie een beroerte heeft gehad en het gebruik van zijn rechterarm en been heeft verloren.
De rechtbank behandelt de zaak op 27 mei.