Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers

Philipsburg - Het departement van Financiën heeft een nieuwe begroting 2019 in de maak.

sxmbegroting De Staten krijgen deze maand de nieuwe, naar de aanbevelingen van het College financieel toezicht (Cft) aangepaste, versie toegestuurd.
Met de nieuwe versie komt de begroting van november 2018 te vervallen. Financiënminister Perry Geerlings verkoos een nieuwe begroting boven het werken met amendementen. Vanwege orkaan Irma was het Sint Maarten toegestaan om een niet-sluitende begroting te maken. Daarvoor moest eerst advies ingewonnen worden bij het Cft. Het Cft heeft voorgesteld om de geplande uitgaven van 503 miljoen gulden te verlagen naar 475 miljoen gulden. Ook is de leencapaciteit verhoogd naar 40 miljoen gulden in 2019. Het ministerie van Financiën heeft voor de revisie nauw samengewerkt met het Cft.