Al het nieuws

Van onze correspondent

Den Haag - De bewering van staatssecretaris Raymond Knops dat de meeste beschadigde daken op Sint Maarten zijn hersteld met Nederlands geld, wordt door de Nederlandse krant NRC als ‘onwaar’ beoordeeld.

dakenDe krant deed een zogenoemde fact-check over de uitspraak van de staatssecretaris van Koninkrijksrelaties in het tv-programma WNL op Zondag vorige week.
De Algemene Rekenkamer was onlangs in een rapport tot de conclusie gekomen dat het herstel van de schade door orkaan Irma traag verloopt door de bureaucratische procedures via de Wereldbank. Met dat geld zou ‘nog geen dak’ zijn gerepareerd. Knops zei in zijn reactie dat er met noodhulp, dus buiten de Wereldbank om, wel 213 huizen zijn hersteld. Tegen WNL zei hij dat ‘de meeste daken’ met Nederlands hulpgeld zijn hersteld.
NRC analyseerde de beschikbare cijfers en komt tot een bedrag van 3 miljoen euro in de noodhulpfase voor 600 daken. ,,Maar dat aantal is inmiddels fors naar beneden bijgesteld.” Met 10 miljoen euro uit het wederopbouwfonds zouden 750 huizen worden hersteld. Dat is nog niet begonnen door de voor Sint Maarten ingewikkelde aanbestedingsprocedures.
De Rekenkamer meldt ook dat veel kwetsbare huishoudens (ouderen, alleenstaande moeders) zich niet kunnen aanmelden voor hulp bij herstel van hun huizen. Hoeveel precies is niet bekend, maar het aantal daken dat nog gerepareerd moet worden ligt waarschijnlijk hogen dan de officiële cijfers, aldus NRC. Het is voor de krant wel zeker dat slechts een klein deel (213) beschadigde daken is hersteld met Nederlands geld. ,,We beoordelen de uitspraak (van Knops, red.) als onwaar”, is de conclusie van de fact-check.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.