Al het nieuws

Van onze correspondent
Den Haag - Er zijn heel wat daken hersteld op Sint Maarten en dat proces loopt nog steeds.

SXMStaatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties laat de Tweede Kamer in zijn aanbiedingsbrief bij de eerste rapportage van de Wereldbank weten dat in de noodhulpfase na orkaan Irma al 55 miljoen euro door Nederland is gedoneerd en daarna nog eens 7 miljoen in de ‘early recovery’-fase voor het trustfonds van de Wereldbank operationeel werd.
,,Deze projecten richten zich vooral op directe en zichtbare effecten voor Sint Maartenaren. Zo zijn in januari 2018 verdere projecten gestart om daken te herstellen, werden op basisscholen dagelijks schoolmaaltijden uitgedeeld en is psychosociale steun aan kinderen geboden. Dit alles zodat de wederopbouw op geen enkel moment stil zou vallen.” De staatssecretaris maakt hiermee nog eens duidelijk dat het rapport van de Algemene Rekenkamer van vorige week maar een deel van de wederopbouw beschrijft.
In dat rapport werd gezegd dat er nog maar weinig zichtbaar was van de wederopbouw met geld uit het trustfonds. Er zou daarmee nog geen enkel dak zijn gerepareerd. In zijn brief bevestigt Knops dat van de 262 miljoen euro die tot nu toe in het fonds is gestort, maar een klein deel echt aan projecten is uitgegeven: ongeveer 90 miljoen. 127 Miljoen euro aan projecten is in voorbereiding en die zullen op korte termijn starten.
Metingen bij de vaak brandende stort zullen waarschijnlijk in de tweede helft van januari starten, aldus de staatssecretaris. Dat is een van zijn prioriteiten.
Zorgen maakt Knops zich over de Princess Juliana Airport. Er ligt 100 miljoen dollar klaar, voor de helft een schenking uit het trustfonds en voor de andere helft een lening van de Europese Investeringsbank. Er ligt een kant-en-klaar plan waaraan onder andere Schiphol mee wil werken. Er zijn voorwaarden gesteld voor de integriteit in het management en de raad van toezicht. ,,De regering van Sint Maarten lijkt vooralsnog niet volledig aan deze oplossing mee te werken en voert intussen gesprekken met andere geïnteresseerde financiers.” Knops heeft onlangs bij premier Leona Marlin-Romeo aan de bel getrokken.
Ook rond de Point Blanche-gevangenis loopt het niet goed. Na herstel van de orkaanschade gebeurt er weinig in de toch al slechte gevangenis. ,,Ik heb het afgelopen jaar meerdere malen bij Sint Maarten aangedrongen op het nakomen van de afspraken.” Maar Sint Maarten laat het afweten, aldus Knops. Er zijn nu nieuwe afspraken gemaakt over te nemen maatregelen en het vrijmaken van geld op de begroting. ,,Het is aan Sint Maarten om deze afspraken om te zetten in aantoonbare acties.” Zo niet, dan komt er geen verdere technische assistentie uit Nederland.
Verder schrijft de bewindsman in zijn brief over de liquiditeitssteun die Sint Maarten krijgt, de technische assistentie en ondersteuning voor de rechtshandhaving en de politie. Hij gaat ook in op de Integriteitskamer en de versterking van het grenstoezicht, twee voorwaarden voor de verlening van financiële steun bij de wederopbouw. De wetgeving voor de Integriteitskamer is klaar en zal nog voor het einde van het jaar van kracht worden, zodat het medio 2019 operationeel kan zijn.
Wat betreft het grenstoezicht wordt er goed samengewerkt met de Koninklijke Marechaussee. Er worden trainingen gegeven, er zijn nieuwe grensbewakers geworven en er is een samenwerking met de Franse kant van het eiland opgezet. Er komen twee mobiele walradars voor de kustwacht, die waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2019 in gebruik worden genomen.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.