Al het nieuws

Van onze correspondent
Den Haag - In de Najaarsnota van het Nederlandse kabinet worden weinig Caribische bijzonderheden vermeld. Sinds de miljoenennota 2019 van september is de begroting Koninkrijksrelaties met ruim 168 miljoen euro gegroeid van 488,7 miljoen tot 656,8 miljoen euro.

najaarsnotaDat lijkt een spectaculaire stijging, maar de bijdrage van Nederland aan de wederopbouw van Sint Maarten is daarvoor vrijwel geheel verantwoordelijk. De overmaking van 150 miljoen euro als tweede tranche voor de wederopbouw was al ruim van tevoren bekend.
Het ministerie van BZK betaalt op zijn beurt 10,4 miljoen euro aan het ministerie van Justitie en Veiligheid voor directe steun aan Sint Maarten. Tot de directe steun behoren de Integriteitskamer, politie, gevangenis, kustwacht en technische assistentie. Voor noodhulp is van de Europese Unie 0,9 miljoen euro ontvangen.
Een andere grote post is 19,1 miljoen euro voor het Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN). Hierover werd in 2017 afgesproken dat er een incidentele herstelpremie zou worden betaald, meldt minister Wopke Hoekstra van Financiën. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) neemt hiervan 5 miljoen voor zijn rekening. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft 7,2 miljoen overgemaakt aan het PCN vanwege een te lage dekkingsgraad.
Verder is er 2,1 miljoen euro uitgetrokken voor herstel van de begin 2018 gesignaleerde tekortkomingen in de informatiebeveiliging bij de Rijksdienst Caribisch Nederland. Hiervoor moest hardware worden vervangen. Er is 2,3 miljoen euro overgemaakt aan Curaçao en Sint Maarten vanwege vorderingen uit het solidariteitsfonds. Die schuld wordt vereffend volgens het vereffeningsakkoord. Verder worden SVB-middelen uit de boedelscheiding van 10 oktober 2010 overgeboekt naar Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Op de OCW-begroting wordt de vertraging zichtbaar bij de huisvestingsprojecten in Caribisch Nederland ‘door bestuurlijke omstandigheden’. Hierdoor is 4,8 miljoen euro niet besteed, terwijl er al wel verplichtingen voor waren aangegaan.
Bij VWS wordt vermeld dat het budget van het ziekenhuis op Bonaire met 2,5 miljoen euro per jaar is opgehoogd. Het extra geld voor 2017 en 2018, samen dus 5 miljoen euro, wordt hier opgevoerd. Op de post Justitie en Veiligheid wordt vermeld dat er extra uitgaven zijn voor forensische zorg en vreemdelingenbewaring, samen bijna 5 miljoen euro.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.