Al het nieuws

Van onze correspondent
Den Haag - Staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties vindt het nog te vroeg om in te grijpen bij de gevangenis Point Blanche op Sint Maarten.

F11 Pointe Blanche uitzichtloosHoewel afspraken over verbeteringen stelselmatig niet zijn nagekomen, is er op 19 oktober weer een overeenkomst gesloten waar Knops zijn hoop op heeft gevestigd.
De staatssecretaris reageerde vrij uitgebreid op vragen van GroenLinks-Kamerlid Nevin Özütol over de volgens de Raad voor de Rechtszekerheid onveilige en zelfs inhumane situatie in Point Blanche. ,,Ik herken de conclusies dat de penitentiaire inrichting Sint Maarten niet naar behoren functioneert en dat (basale) zaken die onmisbaar zijn voor een gesloten setting van een gevangenis al geruime tijd ontbreken of niet door Sint Maarten op orde worden gebracht”, schrijft Knops.
Maar hij stelt wel dat het allereerst een autonome verantwoordelijkheid is voor Sint Maarten, dat eerdere aanbevelingen van de CPT (de Europese commissie voor de preventie van marteling) niet opvolgt. Dat orkaan Irma de zaken nog heeft verslechtert, verwijt de bewindsman de regering in Philipsburg uiteraard niet, maar de meeste problemen dateren van voor Irma.
Nederland heeft afspraken verbonden aan de wederopbouw van Sint Maarten, ook voor de gevangenis. ,,Ik heb het afgelopen jaar meerdere malen bij Sint Maarten aangedrongen op het nakomen van deze afspraken. Op basis van correspondentie met Sint Maarten en een ministerieel overleg op 4 september moest ik opnieuw vaststellen dat Sint Maarten deze afspraken niet, dan wel niet volledig, en niet binnen de gestelde termijn nakwam.”
Knops en minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming hebben vervolgens een nieuwe overeenkomst gesloten met Sint Maarten. Op 19 oktober is afgesproken dat op korte termijn verbetermaatregelen worden genomen bij de gevangenis. Daarvoor is geld op de begroting van Sint Maarten vrijgemaakt, aldus Knops. Technische assistentie van Nederland hangt af van het nakomen van de afspraken.
De staatssecretaris is het niet eens met de Raad dat er vanuit het Koninkrijk moet worden toegezien op naleving van de wet- en regelgeving. ,,Het detentiewezen is een landsaangelegenheid.” Het inzetten van de waarborgfunctie, dus ingrijpen door de Koninkrijksregering, is ‘een ultimum remedium’. Vooralsnog gaat Knops ervan uit dat dit niet nodig is nu het plan van aanpak eind september door de Raad van Ministers van Sint Maarten is vastgesteld.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.