Al het nieuws

Sint Maarten moet schulden wegwerken
Van een onzer verslaggevers
Willemstad/Den Haag - Het komt niet als een verrassing: de Rijksministerraad (RMR) heeft Sint Maarten opnieuw een aanwijzing gegeven.

Het eiland wordt daarmee gedwongen om maatregelen te nemen om de schulden weg te werken.
Eerder was er, zoals deze krant berichtte, al topoverleg tussen Financiënminister van Sint Maarten Martin Hassink en minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties Ronald Plasterk (PvdA) in het bijzijn van de Sint Maartense minister Dennis Richardson van Justitie. Dit overleg volgde na het advies van het College financieel toezicht (Cft) aan de Koninkrijksminister om Sint Maarten een aanwijzing te geven om het eiland te dwingen de begroting 2015 bij te stellen.
In de eerste Rijksministerraad na het reces, gisteren, is dit advies gevolgd en deze aanwijzing uitgedeeld. Volgens de RMR zijn, als Sint Maarten zo doorgaat met uitgaven aan zorg en pensioenen, het zorgstelsel en de oudedagvoorziening onhoudbaar. Om deze wel te garanderen voor de toekomst moet het land de uitgaven realistisch in de begroting 2015 verwerken.
Voor deze begrotingswijziging hebben ze tot 31 oktober de tijd. Daarna zal het Cft beoordelen of deze begrotingswijziging en voorgestelde maatregelen voldoende zijn. Voor een houdbaar zorgstelsel en oudedagvoorziening krijgt Sint Maarten tot eind 2016 de tijd om de maatregelen in te voeren.
Volgens de Rijkministerraad heeft Sint Maarten ‘ruim de tijd gekregen om de maatregelen te nemen, maar heeft dit ondanks toezeggingen telkens nagelaten’. ,,De aanwijzing heeft als doel te voorkomen dat de financiële problemen Sint Maarten boven het hoofd groeien.”
De betalingsachterstanden van het eiland bedragen ten minste 189 miljoen gulden. Daar bovenop komen nog eens de tekorten uit voorgaande jaren van zo’n 60 miljoen. Sint Maarten wordt met de aanwijzing gedwongen om deze achterstanden weg te werken en de tekorten te compenseren. Daar krijgen ze tot en met 2018 de tijd voor.
Het Cft vindt dat de begroting 2015 geen correct beeld geeft van de werkelijkheid: inkomsten zijn te hoog geraamd en uitgaven te laag. Bovendien verlangt het College dat betalingsachterstanden bij de sociale fondsen worden weggewerkt, maar maakt het zich tegelijkertijd zorgen over de liquiditeitspositie van het land.
De belangrijkste grief betreft het financieel beheer: er zijn twijfels over de betrouwbaarheid van de cijfers. Het Cft vindt dat er onvoldoende vorderingen worden gemaakt om de kwaliteit van het financieel beheer te verbeteren en dat te weinig opvolging wordt gegeven aan zijn adviezen. In juli adviseerde Cft-voorzitter Age Bakker Plasterk om Sint Maarten een dwingende aanwijzing te geven.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.