Van onze correspondent
Kralendijk - De geruchten over de benoeming van Alida Francis tot nieuwe gezaghebber van Sint Eustatius worden steeds hardnekkiger. Verschillende media hebben inmiddels gemeld dat de voordracht van Francis, die nu nog de functie vervult van regeringscommissaris, binnenkort door de ministerraad zal worden bekrachtigd.

STATIAFrancisEen woordvoerder van BZK laat op vragen van het Antilliaans Dagblad weten over lopende procedures geen uitspraken te doen.
Francis was vanaf 15 februari 2020 plaatsvervangend regeringscommissaris toen ze op 22 juni 2021 door Den Haag werd benoemd als opvolger van toenmalig regeringscommissaris Marnix van Rij die de functie vanaf 15 februari 2020 vervulde. De functies van regeringscommissaris en plaatsvervangend regeringscommissaris werden in februari 2018 ingesteld nadat het bestuurscollege en de eilandsraad van Sint Eustatius wegens grove taakverwaarlozing opzij werden geschoven.
Francis is nu samen met twee andere kandidaten overgebleven na het doorlopen van de procedure om een nieuwe gezaghebber te vinden. Volgens sommige media is de eilandsraad niet blij met de mogelijke benoeming. Haar optreden als regeringscommissaris kon geregeld rekenen op de nodige kritiek vanuit de politiek op Statia. Het is in ieder geval een feit dat de voltallige eilandsraad van het eiland, bestaande uit de partijen PNP met drie zetels en DP Statia met twee zetels, zijn voorkeur heeft uitgesproken voor een van de andere kandidaten. Aan de kritiek ligt waarschijnlijk ten grondslag dat er in 2021 spanningen en geschillen waren ontstaan tussen enerzijds de leden van de eilandsraad en de eilandsraad als orgaan en anderzijds de regeringscommissaris, benoemd door Den Haag. De conflictueuze situatie veroorzaakte destijds verstoorde bestuurlijke verhoudingen in het openbaar bestuur en bemoeilijkte daardoor indirect ook het herstel van de democratie van het Openbaar Lichaam Sint Eustatius. En het was niet de eerste keer dat de partijen botsten. Een eerder voltooide mediatiepoging zou niet hebben geleid tot een structurele verbetering in de verhouding tussen de eilandsraad en Francis, zo blijkt uit een rapport dat op verzoek van beide partijen is opgesteld door de voormalige minister-presidenten van de Nederlandse Antillen, Suzy Camelia-Römer en Maria Liberia-Peters.
Nu het eiland, na diverse jaren van bestuurlijke interventie door Den Haag al zijn democratische instellingen terugkrijgt, moet er ook een gezaghebber worden aangesteld. Deze fungeert als voorzitter van zowel de eilandsraad als het bestuurscollege dat op Sint Eustatius bestaat uit de gezaghebber en twee gedeputeerden. Of de mogelijke keuze van Den Haag een verstandige is zal de toekomst leren.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.