Van onze correspondent
Oranjestad - Nederland heeft de overblijfselen teruggegeven van drie oorspronkelijke bewoners van Sint-Eustatius die archeologen meer dan 30 jaar geleden op het eiland vonden. De overblijfselen van een volwassen man en een vrouw en haar ongeboren kind worden verondersteld ongeveer duizend jaar oud te zijn.

BESduizendDe resten zijn door Arthur van Geel van de Universiteit Leiden overhandigd aan Raimie Richardson, de erfgoedinspecteur van de afdeling Cultuur op Sint Eustatius. ,,Ons erfgoed en onze geschiedenis hebben de kracht om een natie op te bouwen”, zegt Richardson. ,,Het is passend dat ze worden teruggebracht naar hun oorspronkelijke thuisland, waar ze op een gepaste en respectvolle manier zullen worden herbegraven.”
Met de teruggave van deze stoffelijke resten is de repatriëring van de gehele collectie Versteeg voltooid, nadat in februari van dit jaar meer dan 40 dozen met artefacten en menselijke resten naar het eiland waren teruggebracht. De collectie Versteeg verwijst naar botfragmenten en artefacten, waaronder dozen met keramiek en voedselresten van schelpen, die werden gevonden tijdens een opgraving onder leiding van archeoloog Aad Versteeg van 1984 tot 1989 op de FD Roosevelt Airport. Het maakte deel uit van een onderzoeksproject van het Archeologisch Centrum van de Rijksuniversiteit Leiden en het Archeologisch-Antropologisch Instituut van de Nederlandse Antillen op Curaçao. ,,Sinds de tijd van de opgraving is er veel veranderd rond de behandeling van menselijke resten. Met deze repatriëring laten we opnieuw zien dat we er samen voor willen zorgen dat archeologisch onderzoek met respect voor alle betrokkenen wordt uitgevoerd”, aldus decaan Jan van Kolen van de faculteit archeologie van de Universiteit Leiden.
Het verzoek om repatriëring werd meer dan een jaar geleden gedaan door de afdeling Cultuur als onderdeel van een nieuwe poging om artefacten en menselijke resten terug te krijgen die in het bezit zijn van voormalige koloniale machten en anderen om de geschiedenis van Sint Eustatius te benadrukken en te behouden. Deze omvatten ook lokale artefacten die momenteel zijn ondergebracht bij William & Mary, een Amerikaanse universiteit in Williamsburg, Virginia.
De inheemse bevolking wordt verondersteld op Statia te hebben gewoond vóór de komst van de Spaanse veroveraars. Het eiland wisselde later verschillende keren van ‘eigenaar’ tussen Groot-Brittannië, Frankrijk en Nederland.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.