Statia neemt volgende stap in herstel van de democratie

Van onze correspondent
Kralendijk - De eilandsraad van Sint Eustatius heeft sinds gisteren opnieuw de bevoegdheid om de leden van de raad te benoemen en te ontslaan.

StatiagedeputeerdenDat betekent concreet dat vandaag, dinsdag 4 oktober, Glenville Schmidt en Derrick Simmons worden voorgedragen als gedeputeerden door de Progressive Labour Party (PLP), de grootste partij op Sint Eustatius.
Voor Statia betekent dit een cruciale stap naar de terugkeer van de democratie. In 2018 nam Nederland het bestuur van Sint Eustatius over naar aanleiding van het rapport van het Commissie van Wijzen, waarin stond dat er sprake was van grove taakverwaarlozing door de autoriteiten van het eiland. De eilandsraad werd ontbonden en het bestuurscollege van het eiland werd van zijn taken ontheven. Er erd een regeringscommissaris benoemd die sindsdien de zaken van Sint Eustatius beheert. De stap die nu genomen is betekent de volgende fase van de Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius. De overgang tussen de verschillende fasen van de geleidelijke terugkeer naar de democratie wordt steeds gekenmerkt door het uitvaardigen van een Koninklijk Besluit, ondertekend door koning Willem-Alexander. De koning ondertekende het Koninklijk Besluit op donderdag 29 september. Het decreet is vervolgens gepubliceerd en trad gisteren in werking.
Statia moest eerst voldoen aan de eisen die in de wet gesteld zijn voordat fase 2 kon ingaan en de gedeputeerden kunnen worden benoemd. Dat is nu het geval. Alle eilandsverordeningen zijn inmiddels aangenomen en in werking getreden, de procedures en werkinstructies van de eilandsraad worden vernieuwd en de werkprocessen en het systeem voor het verlenen van vergunningen en ontheffingen worden geactualiseerd. In fase 2 kan de eilandsraad weer gebruikmaken van zijn recht om vragen te stellen, een spoeddebat aan te vragen en heeft deze de bevoegdheid om leden van de eilandsraad te ontslaan, bijvoorbeeld na het aannemen van een motie van wantrouwen tegen het betrokken lid.
Zodra de gedeputeerden door de eilandsraad zijn benoemd, vormen zij samen met regeringscommissaris Alida Francis de uitvoerende raad. Francis blijft de taken van de gezaghebber uitvoeren en zal ook de vergaderingen van de eilandsraad blijven voorzitten. Ook blijft zij verantwoordelijk voor de benoeming, schorsing en ontslag van ambtenaren. Dit geldt ook voor financieel beheer van het lokale bestuur, veiligheid en openbare orde en crisisbeheer.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).