Van een onzer verslaggevers
Oranjestad - Het minimumloon op Sint Eustatius gaat omhoog en de kosten voor levensonderhoud gaan omlaag. Dat staat in het Afsprakenakkoord Sint Eustatius 2022-2023.

statiaStaatssecretaris Alexandra van Huffelen en regeringscommissaris Alida Francis ondertekenden dit akkoord deze week. ,,Het leven van de eilandbewoners zal hierdoor verbeteren”, aldus Van Huffelen.

Francis is dankbaar dat het akkoord is gesloten. ,,De leden van de Eilandraad en de regering in Nederland hebben dit samen mogelijk gemaakt. Achter de schermen hebben ook veel ambtenaren deze afspraken mogelijk gemaakt. Het is goed voor de bevolking van Sint Eustatius.”

Het Afsprakenakkoord geldt van 1 juli 2022 tot 1 juli 2023. Daarna vinden op Sint-Eustatius eilandsverkiezingen plaats. De Eilandsraad en de gedeputeerden kunnen na de verkiezingen werken aan een nieuw Afsprakenakkoord voor na 1 juli 2023.

Voor Caribisch Nederland is structureel 30 miljoen euro extra per jaar vrijgemaakt. Van dat geld gaat 1 miljoen euro naar Sint-Eustatius om achterstanden weg te werken. De vrije uitkering gaat ook met 1 miljoen euro omhoog. Daarnaast is 660.000 euro beschikbaar om de bestuurs- en uitvoeringskracht op het eiland te versterken.

In het Afsprakenakkoord zijn de thema’s welzijn, welvaart, circulariteit en goed bestuur opgenomen. Met welzijn wordt bedoeld dat de inkomens structureel omhooggaan, drinkwater en telecom moet goedkoper worden. Het zorgaanbod moet verbeteren en het sociale zekerheidsstelsel moet moderner worden. Welvaart heeft te maken met werkgelegenheid, beroepsonderwijs, infrastructuur, notariële en bancaire dienstverlening en luchtverbindingen. Het eiland zal hierbij samenwerken met de ministeries van Financiën, Justitie en Veiligheid, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Circulariteit richt zich op duurzame energievoorziening, de landbouwsector en het probleem van loslopend vee. Ook ruimtelijke ontwikkeling komt hier aan bod. Het gaat om sociale huurwoningen en het beschermen van nationaal erfgoed.
De afspraken op het gebied van goed bestuur richten zich op het updaten van de verouderde vergunningen, het moderniseren van het aanvraagproces voor vergunningen, het vergroten van de bestuurs- en uitvoeringskracht van het ambtelijk apparaat, financieel beheer en jeugdparticipatie.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).