Van onze correspondent
Den Haag - De verhalen die onlangs naar buiten zijn gekomen over de staat van de gezondheidszorg op Sint Eustatius hebben D66 gealarmeerd. Kamerleden Jorien Wuite en Wieke Paulusma vragen staatssecretarissen Maarten van Ooijen van Volksgezondheid (VWS) en Alexandra van Huffelen van Koninkrijksrelaties te reageren op artikelen die in de media zijn verschenen.

besonderzoekOok deze krant schreef de afgelopen week over de zorgen die op Statia bestaan en over de dood van een covidpatiënt die tijdens het vervoer naar het ziekenhuis van Sint Maarten overleed. Er werd op het eiland deze week gedemonstreerd tegen het slecht functionerende zorgsysteem. Daarnaast beschreef huisarts Michelle van Tongeren haar ervaringen in 2019 en 2020 op Sint Eustatius. De rol van Zorg en Jeugd Caribisch Nederland (ZJCN) bij doorverwijzingen wordt door verschillende betrokkenen genoemd als knelpunt.
Wuite en Paulusma vragen de bewindslieden op deze verhalen te ‘reflecteren’. ,,Welke stappen heeft u ondernomen of bent u van plan te nemen om doorverwijzing te verbeteren?” Een ander punt dat ze aanhalen zijn de risico’s voor nieuwkomers die nog niet zijn verzekerd via de zorgverzekering van Caribisch Nederland. De overleden patiënt was pas op Sint Eustatius komen wonen toen hij covid kreeg.
Naast een appreciatie vragen de D66-Kamerleden om een uiteenzetting van de procedure en protocollen die in Caribisch Nederland gelden voor medische doorverwijzingen, inclusief de financiële afspraken met ZJCN. Ze vragen zich af of budgettaire overwegingen een rol spelen bij het al dan niet instemmen met een verwijzing. Daarbij stellen ze ook de vraag of de kleinschaligheid invloed heeft op de beoordeling van urgent medische kwesties.
De staatssecretarissen zouden bij huisartsen moeten informeren ‘in hoeverre de beoordeling van Zorg en Jeugd Caribisch Nederland bij het al dan niet instemmen met een verwijzing buiten het eiland, naar hun ervaring een negatief effect heeft op de kwaliteit van zorg’. Tot slot vragen Wuite en Paulusma een onderzoek in te stellen naar het ‘tragisch overlijden’ van de patiënt. Beide staatssecretarissen spreken maandag met ZJCN.

Eilandsraad wil diepgaand onderzoek
Oranjestad - De eilandsraad van Sint Eustatius heeft donderdag unaniem een motie aangenomen waarin het bestuurscollege wordt verzocht een diepgaand en onafhankelijk onderzoek te eisen naar de mogelijke weigering van medische zorg aan patiënten in het Queen Beatrix Medical Center (QBMC). Volgens de motie moet in het bijzonder worden gekeken naar de dood van de 39 jarige Regillio Pinas eerder deze week. Dit schreef de Engelstalige krant The Daily Herald gisteren.
De directe aanleiding tot de motie is het recente overlijden van een patiënt terwijl hij werd overgevlogen voor geavanceerde medische hulp. De eilandsraad zegt dat er vanwege de bekende beperkingen van QBMC geen verantwoordelijkheid lijkt te worden genomen wanneer er incidenten plaatsvinden. ,,De motie is ingediend omdat we de burgers van Statia niet langer onder dit systeem kunnen laten lijden”, aldus de eilandsraad. Plaatsvervangend secretaris-generaal Abigail Norville van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) die de afgelopen week een werkbezoek bracht aan Saba en Sint Eustatius liet woensdag weten het voorval ten zeerste te betreuren en ze verzekerde dat er een melding is gedaan bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Op basis hiervan zal er een onderzoek starten om te achterhalen wat er gebeurd is.
De motie van de eilandsraad gaat echter verder omdat er niet alleen wordt gevraagd om een onderzoek naar dit specifieke geval. ,,Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar mogelijke weigering van geneeskundige zorg aan patiënten bij QBMC en het Zorgverzekeringskantoor op grond van administratieve vereisten in het algemeen en in het specifieke geval waarin de persoon is overleden”, zo vragen de raadsleden. Ook willen ze dat wordt onderzocht of er wetten zijn of worden overtreden bij de zorg voor patiënten die acuut spoedeisende zorg nodig hebben, ongeacht bestuurlijke, financiële of andere overwegingen. Verder wordt de vraag gesteld of de medevac-helikopter aanvankelijk de dienstverlening aan de patiënt in kwestie heeft vertraagd en zo ja, op wiens bevel. Ook vragen zij om een onderzoek en herziening van het functioneren van het Zorgverzekeringskantoor ZVK, nu onderdeel van Zorg en Jeugd Caribisch Nederland (ZJCN), en om een onderzoek naar de noodzaak tot oprichting van een volwaardig zorgkantoor op Statia. Tot slot roept de motie op tot een onderzoek naar het functioneren van QBMC.
De raad zegt verschillende verhalen te hebben gehoord over patiënten die enorme administratieve rompslomp hebben doorgemaakt of maanden of jaren moesten wachten op zorg en dat in sommige gevallen de zorg te laat kwam, met de dood tot gevolg.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).