Van onze correspondent
Oranjestad - Op Saba en Bonaire wordt, wanneer we de geluiden mogen geloven, voorzichtig optimistisch teruggekeken op het bezoek van staatssecretaris Alexandra Van Huffelen. Maar op Sint Eustatius zijn de geluiden minder positief.

StatiagevoelensDe eilandsraad voelt zich niet serieus genomen en heeft volgens eilandraadslid Koos Sneek (CDA) onvoldoende de mogelijkheid gehad om de ‘terugkeer naar een democratie’ met Van Huffelen te bespreken. In een lang statement legt Sneek uit wat hem, en mogelijk andere eilandraadsleden, dwarszit. ,,We hadden gevraagd om een informele ontmoeting op zondag maar dat werd afgewimpeld. Of dat besluit door de staatssecretaris zelf is genomen of door regeringscommissaris Alida Francis is onduidelijk”, aldus Sneek. Uiteindelijk werden de raadsleden op het laatste moment toch nog uitgenodigd voor een drankje op zondagavond. Op maandagochtend stond een officiële ontmoeting met de eilandsraad gepland maar ook daarover ontstond volgens Sneek weer wrevel. ,,Ondanks dat het voor ons belangrijke onderwerp ‘terugkeer naar een democratie’ op de agenda stond was de tijd beperkt tot een uurtje. Pas na lang aandringen werd dit anderhalf uur.” Volgens Sneek maakt dit maar weer eens duidelijk dat de rol van de gekozen volksvertegenwoordigers vaak wordt gezien als lastig. Hij neemt het Van Huffelen niet kwalijk want zij komt net kijken en weet volgens hem nog niet precies wat er allemaal speelt.
De bijeenkomst zelf noemt hij eerlijk en open. De onderwerpen die besproken moesten worden zijn aan de orde gekomen, ook de vaak slechte relatie met de regeringscommissaris en de ondergeschikte rol die de volksvertegenwoordigers moeten spelen in de huidige situatie. Maar Sneek is niet positief over de nabije toekomst. ,,Ik ben van mening dat deze situatie moet veranderen en dat er een datum moet worden vastgesteld waarop de democratie wordt hersteld. Maar ik kreeg geen antwoord op de vraag wat er dan van mij wordt verwacht om zover te komen”, aldus Sneek. Toch ziet hij ook een lichtpuntje aangezien Van Huffelen aangaf dat dit zo snel mogelijk moet gebeuren en dat ze zelf deel wil uitmaken van dit proces.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.