Van onze correspondent
Oranjestad - Het Openbaar Lichaam Sint Eustatius moet met betrekking tot het opgravingsproject Golden Rock naar een gecentraliseerde bestuurlijke structuur in samenwerking met de relevante erfgoedentiteiten en gecombineerd met een reguliere interactieve publieksvoorlichtingsdienst. Dit staat in het eindrapport van de Statia Heritage Research Commission (SHRC).

StatiabegraafplaatsDeze benadering zal volgens SHRC een cruciale rol spelen voor de betrokkenheid van de gemeenschap in alle stadia van erfgoedonderzoek. Verder stelt de commissie voor om een formele Rijksdienst voor Erfgoed op te richten, waarmee het openbaar lichaam meer verantwoordelijkheid en zeggenschap krijgt. ,,Bovendien moeten procedures, beleid en administratieve implementatieformaten worden geüpgraded naar internationale normen. Deze benadering zal een cruciale rol spelen voor de betrokkenheid van de gemeenschap in alle stadia van erfgoedonderzoek”, aldus het rapport. Maar de SHRC gaat nog verder en beveelt ook een officiële functie aan van een erfgoedinspecteur binnen de op te richten Rijksdienst voor Erfgoed en universitaire beurzen en lokale onderwijsprogramma’s voor specifiek Statianen op het gebied van erfgoed. Een laatste aanbeveling is om een gemeenschapsruimte te creëren waar respect wordt betoond aan de overblijfselen van de voorouders en waar ze worden herbegraven ter erkenning van de erfenis van de voorouders en als inspiratie voor de volgende generatie Statianen.
Regeringscommissaris Alida Francis zegt blij te zijn met het rapport. ,,We omarmen de aanbevelingen volledig en ik ben ervan overtuigd dat door deze benadering van archeologisch werk veel zal worden verbeterd. Statia zal een lichtend voorbeeld zijn voor de rest van het Caribisch gebied”, aldus Francis. Er komt volgens haar met onmiddellijke ingang een einde aan elke verdere opgraving van menselijke resten van de Golden Rock Burial Ground-site totdat de overblijfselen die al zijn verwijderd op de juiste manier zijn behandeld en opnieuw zijn begraven.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.