Francis haalt uit naar verspreiders van ‘misleidende informatie’

Van onze correspondent
Oranjestad - Regeringscommissaris Alida Francis is bezorgdheid over het feit dat het aantal inwoners van Sint Eustatius dat zich aanmeldt voor een eerste of tweede vaccinatie vrijwel tot stilstand is gekomen.

StatiavaxFrancis noemt dit een zorgelijke ontwikkeling omdat het eiland volgens haar een nieuwe piek niet aankan. ,De impact op ons, onze banen, ons leven en ons levensonderhoud kan ernstig zijn”, aldus Francis. Vorige week donderdag telde het eiland nog 64 besmettingen in een dalende trend. Maar Francis is er duidelijk niet gerust op. Ze geeft in haar statement aan zich ervan bewust te zijn dat vaccinatie een controversiële en vervelende kwestie is. ,,Velen van jullie blijven aarzelen, en ik denk dat het oké is om vragen te hebben. Maar het gaat niet om gevaccineerden tegen niet-gevaccineerden. Statia heeft alle hulp nodig om dit virus aan te pakken en wat op het spel staat, is het welzijn van iedereen die leeft in dit paradijs dat we thuis noemen”, aldus de regeringscommissaris. ,,Dus hoewel we het misschien oneens zijn met elkaar kunnen we dat met respect doen en enkel het feit dat iemand het niet eens is met experts, betekent niet dat diegene recht heeft op zijn eigen feiten.”
Het maakt deze mensen volgens haar niet uit dat de verkeerde informatie die ze verspreiden niet wordt ondersteund door de wetenschap, onderzoek of bewijs. ,,Het maakt hen niet uit dat u, uw kinderen en uw dierbaren in gevaar komen. Waar het om gaat zijn de likes en shares en goedkeuringen.” Ze vraagt de inwoners van Statia om voor hun informatie betrouwbare bronnen te raadplegen ook al komt wat er geschreven staat geloofwaardig en overtuigend over. ,,Vraag jezelf af, is deze persoon gekwalificeerd om advies te geven over het covidvaccin? Voor een hartoperatie gaat ook niemand naar kaakchirurg.”
Volgens Francis zijn Covid-19-vaccins veilig en effectief en verminderen ze het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen aanzienlijk. Meldingen van bijwerkingen na vaccinatie, inclusief sterfgevallen, betekenen volgens haar niet dat een vaccin een gezondheidsprobleem veroorzaakt. ,,Met de komst van de omikronvariant zullen velen van jullie waarschijnlijk het virus oplopen, maar het is zeer onwaarschijnlijk dat deze gevallen tot een ernstige ziekte leiden. Gevaccineerde mensen kunnen ook ziek worden, maar ze worden beter beschermd tegen ernstige ziekte en overlijden.”
Ten slotte haalt ze woorden vanTimothy Snyder aan, de specialist in de geschiedenis van Midden- en Oost-Europa en de Holocaust. ,,Deze zei dat feiten opgeven hetzelfde is als vrijheid opgeven. Je onderwerpt je aan tirannie wanneer je afstand doet van het verschil tussen wat je wilt horen en wat feitelijk het geval is.”


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).