Van onze correspondent
Oranjestad - De Statia Heritage Research Commission (SHRC) heeft niet, zoals beloofd, voor het einde van 2021 haar bevindingen over de opgravingen door Secar van een achttiende-eeuwse begraafplaats in een rapport openbaar gemaakt. Wel doet Secar proefboringen op een andere locatie op St. Eustatius.

F13 BES rapportSHRC moest na hevige protesten tegen de controversiële opgravingen van de ‘slaven’ begraafplaats onderzoeken wat er mis ging. De opgravingen op de voormalige plantage Golden Rock werden stilgelegd en de commissie zou voor het einde van het jaar haar bevindingen rapporteren. In het rapport komen aanbevelingen voor de overheid hoe om te gaan met de behandeling van menselijke resten. Daarnaast zal beschreven worden hoe bij dit soort gevoelige opgravingen inbreng en betrokkenheid van de gemeenschap bij het archeologisch onderzoek kan worden gegarandeerd. Verder wordt er een evaluatie gepresenteerd van de werkprocessen van het St. Eustatius Center of Archaeological Research (Secar), de lokale organisatie die de opgraving leidde.

,,We naderen inmiddels het einde van de eerste maand in 2022 en nog steeds is er geen formele melding gemaakt van de presentatie van het rapport”, aldus Kenneth Cuvalay, voorzitter van Ubuntu Connected Front (UCF) Caribbean: ,,De samenstelling van de commissie, met haar sterke banden met de vakgroep Archeologie van Leiden University, roept de vraag op of ze wel onafhankelijk kan opereren. Ook Secar, de organisatie die nu onderwerp van onderzoek is, heeft nauwe banden met Leiden.” Cuvalay is de mening toegedaan dat de voorzitter van SHRC niet in staat is om te begrijpen waar de protesten over gaan en dus ook niet geschikt is om de commissie te leiden. Hij noemt het verontrustend dat de overheid eind november via een bericht op haar website laat weten dat Secar proefopgravingen gaat doen op een andere locatie op het eiland. Dit terwijl het onderzoek nog loopt. De overheid zegt in datzelfde bericht dat ze de commissie om advies heeft gevraagd. ,,Blijkbaar had de commissie geen bezwaren en was ze het ermee eens dat het onderzoek kon worden uitgevoerd. Dus dezelfde commissie die de praktijken van Secar aan het onderzoeken is, stemt ermee in dat deze instelling doorgaat met business as usual”, aldus Cuvalay.

Hij roept de overheid op om het onderzoeksrapport vrij te geven en eist transparantie gezien het feit dat de deadline is verstreken, de opgravingen - onder water en op het land - nog steeds doorgaan en nog niet is vastgesteld welke normen en beleid van toepassing zijn om de ‘toch al respectloze manier waarop de voorouders zijn behandeld te beschermen’.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.