Van onze correspondent
Oranjestad - Het Openbaar Lichaam Sint Eustatius (OLS) presenteert tot en met het derde kwartaal een voorlopig negatief resultaat van een miljoen dollar.

beheerEen deel van de projecten die worden gedekt uit bijzondere uitkeringen wijkt volgens het OLS af maar bij overschrijdingen van de middelen worden geen toelichtingen gegeven op de wijze waarop deze gefinancierd worden. Dit staat in de reactie van het College financieel toezicht (Cft) op de derde uitvoeringsrapportage (UR) en de tweede begrotingswijziging (BW) van het begrotingsjaar 2021.
De begroting, inclusief de eerste BW, gaat uit van een nulresultaat maar het Cft constateert in zijn reactie dat de baten uit lokale heffingen achter blijven ten opzichte van de bijgestelde begroting. Dit komt door achterblijvende baten uit zeehaventoeslag van dertig procent, uit luchthaventoeslag (68 procent) en uit vergunningen (59 procent). De derde UR bevat een voortgangsrapportage van de projecten die worden gedekt via bijzondere uitkeringen. Het grootste deel van de projecten loopt volgens het OLS in lijn met de begroting maar een deel wijkt ook af zonder degelijke toelichting. ,,Het Cft adviseert u deze ontbrekende toelichtingen in volgende uitvoeringsrapportages op te nemen”, aldus het college. In het eerste halfjaar ontving het OLS een toevoeging aan de vrije uitkering ter hoogte van 1,9 miljoen dollar in verband met het steun- en herstelpakket. Uit de UR blijkt nu dat ongeveer de helft van deze toevoeging ten onrechte is opgenomen als bijzondere uitkering. Onder de voorwaarde dat de volledige eerdergenoemde toevoeging aan de vrije uitkering van 1,9 miljoen als zodanig in de BW wordt opgenomen, adviseert het Cft echter positief bij de voorgestelde wijzigingen in de BW.
De verbetering van het financieel beheer van het OLS is volgens het Cft van groot belang. Voor het boekjaar 2020 is, zoals ook voor 2019, een oordeelonthouding afgegeven door de accountant. De jaarrekening 2020 is op 4 oktober door het Cft ontvangen en daarmee is de wettelijke termijn van 15 juli 2021 ruimschoots overschreden. Het OLS heeft enkele redenen aangegeven voor deze vertraging, waaronder het inlopen van achterstanden inzake het opstellen van jaarrekeningen 2019 en 2020 en het doorvoeren van de aanbevelingen op de jaarrekening 2020. Ook geeft het OLS aan dat de hoge werkdruk op de afdeling Financiën met betrekking tot het gelijktijdig opleveren van diverse rapportages ten grondslag ligt aan de vertraging. Het Cft zegt te begrijpen dat deze achterstanden ingelopen moesten worden. ,,Het is positief dat de achterstanden zijn ingelopen maar het Cft gaat voor de toekomst uit van een tijdige oplevering van de verantwoordingsstukken.” Het streven van het openbaar lichaam naar een goedkeurende accountantsverklaring over het jaar 2021 noemt het Cft niet langer realistisch. Het streven is nu om deze goedkeurende verklaring over het begrotingsjaar 2022 te ontvangen.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.