Van onze correspondent
Oranjestad - Het Sint Eustatius Centrum voor Archeologisch Onderzoek (Secar) start op 28 november met een inventarisatieveldonderzoek bij het dierenasiel door middel van het graven van proefsleuven.

besonderzoekDit om vast te stellen of er archeologische resten in dit gebied aanwezig zijn. Het veldonderzoek is nodig voordat kan worden besloten tot de aanleg van een retentievijver nabij het dierenasiel.
Een retentievijver is bedoeld om tijdens en na hevige regenval het hemelwater op te vangen en vertraagd af te voeren zodat het watersysteem niet overbelast wordt. De vijver bij het dierenasiel maakt deel uit van het afvloeiingsproject van de luchthaven met als hoofddoel het beter geleiden van het regenwater dat uit de omliggende gebieden komt. Het Openbaar Lichaam Sint Eustatius en Rijkswaterstaat werken samen aan dit project.
Via de proefsleuven kan Secar de aanwezigheid, aard en omvang van eventuele archeologische resten bepalen. Op het terrein worden twee smalle sleuven gegraven van elk anderhalve meter breed en honderd meter lang. Op basis van dit inventarisatieveldonderzoek zal Secar een rapport met aanbevelingen aan het openbaar lichaam en Rijkswaterstaat leveren. Het rapport bevat een overzicht van eventueel gevonden archeologische sporen, inclusief een analyse van deze sporen. Ook adviseert het archeologisch centrum of het nodig is om vervolgonderzoek te doen bij archeologische sporen. Hoewel er in dit gebied geen archeologische waarden bekend zijn, zijn er verschillende archeologische vindplaatsen in de buurt van de luchthaven. Een voorbeeld hiervan is de plek met mogelijk meer dan honderd graven van vrijgemaakte slaven. Begin dit jaar is er op Statia en in Nederland veel ophef ontstaan over de manier hoe er is omgegaan met de resten van voorouders van de huidige bewoners van het eiland.
Het Openbaar Lichaam Sint Eustatius heeft over de proefsleuven overleg gepleegd met de onlangs ingestelde Commissie Erfgoedonderzoek Statia (SHRC). SHRC heeft geen bezwaar en gaat ermee akkoord dat dit onderzoek door Secar kan worden uitgevoerd


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).