Van onze correspondent
Kralendijk - Jan Meijer schrijft in een brief aan regeringscommissaris Alida Francis teleurgesteld te zijn over haar reactie op een brief die hij namens een groep bezorgde Statianen op 10 september aan haar stuurde.

besarrogantieFrancis geeft op 13 september in een reactie aan niet meer inhoudelijk op brieven van de groep in te zullen gaan. Volgens Meijer getuigt dit van een verregaande arrogantie jegens de bevolking van Sint Eustatius.
,,U concludeert uit ons schrijven van 10 september dat onze inzichten en standpunten in deze zaak ongewijzigd zijn gebleven. Voorts geeft u aan dat u - vertaald in onze eigen woorden - niet meer op onze voortgezette briefwisseling zult ingaan. Althans, niet inhoudelijk”, aldus Meijer. Hij geeft aan dat de groep moeite heeft om in te zien welke inzichten en standpunten gewijzigd zouden moeten worden. ,,We zien een handelen uwerzijds en tekenen daartegen protest aan. We willen dat deze handelwijze stopgezet wordt.” De groep doelt hiermee op de gang van zaken rond de opgraving op het terrein van het vliegveld waar begin dit jaar een graf is ontdekt met mogelijk meer dan 100 voorouders van de huidige inwoners van Statia. Tegen de manier waarop de opgraving ter hand is genomen werd van verschillende kanten fel geprotesteerd, waarna het werk is stilgelegd.
Meijer vraagt in zijn brief aan Francis om hetgeen inmiddels aan menselijke resten uit de grond is gehaald met het grootst mogelijke respect te herbegraven. ,,Tot op heden is er inhoudelijk helemaal niets gebeurd en worden wij ‘beschuldigd’ van het doen van verdachtmakingen zonder dat u dat overigens feitelijk of inhoudelijk onderbouwt. U kondigt maatschappelijke participatie en dialoog aan maar tot op dit moment is er geen signaal zichtbaar waaruit zou blijken dat deze initiatieven ook daadwerkelijk zullen worden ontplooid”, aldus Meijer. De groep zegt ten aanzien van hetgeen volgt op de huidige stopzetting van de opgraving volledig in het duister te tasten. ,,Vanaf onze eerste brief van 13 juli hebben wij u gevraagd om inzicht te verschaffen over het plan voor de toekomst. Wij kunnen tot op heden weinig anders doen dan vaststellen dat u onwillig bent om uw plannen te delen met ons en zelfs met de Eilandsraad. Dit is wellicht uw goed recht in de huidige bestuurlijke constellatie, maar het getuigt wel van een verregaande arrogantie jegens de bevolking van Sint Eustatius.” Van regeringscommissaris Francis is, ondanks een verzoek hiertoe van deze krant, geen reactie ontvangen.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).