Van onze correspondent
Oranjestad - Het is voor het College financieel toezicht (Cft) momenteel niet duidelijk welke concrete actiepunten het openbaar lichaam Sint Eustatius (OLS) ten aanzien van de verbetering van financieel beheer in het eerste kwartaal van 2021 voltooide en welke actiepunten het openbaar lichaam in de resterende kwartalen oppakt.

statiaVan februari 2018 tot en met juli 2020 was de Tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius van kracht waardoor het eiland niet onder het toezicht van het Cft viel. Sinds 16 juli 2020 is deze wet vervangen door de Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius waarin regels voor een geleidelijk herstel naar een reguliere bestuurlijke situatie op Sint Eustatius staan, waarbij ook het toezicht door het Cft wordt hervat. Het Cft zegt zich te realiseren dat er achterstanden weg te werken zijn en adviseert waarnemend regeringscommissaris Alida Francis een aanvullend overzicht bij te houden van de gerealiseerde actiepunten en de deadlines voor de resterende actiepunten.

Ruim 2 jaar na de overname door Nederland zijn de Nederlandse ambtenaren er blijkbaar nog niet in geslaagd het financieel beheer van de overheid op Sint Eustatius op orde te krijgen. Cft stelt in zijn reactie op de eerste uitvoeringsrapportage (UR) en de eerste begrotingswijziging (BW) over het begrotingsjaar 2021 vast, dat er pas in het eerste kwartaal van dit jaar is begonnen met het opstellen van de jaarrekening 2019. Het college gaat ervan uit dat deze jaarrekening geen goedkeurende accountantsverklaring zal krijgen en dat dit ook geldt voor de jaarrekening van 2020.
Het OLS presenteert in de eerste UR 2021 een voorlopig negatief resultaat van 0,3 miljoen dollar, waar de begroting uitgaat van een nulresultaat. Het negatieve resultaat komt volgens Cft door een lagere realisatie van de baten ten opzichte van de begroting als gevolg van de coronacrisis. Het openbaar lichaam verwacht door een toename van het aantal toeristen in de resterende kwartalen alsnog het begrote nulresultaat te realiseren.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.