Van onze correspondent

Oranjestad - Alle scholen op Sint Eustatius hebben strenge hygiënemaatregelen genomen en waren afgelopen maandag klaar om open te gaan net als de kinderdagverblijven en buitenschoolse programma’s. Eén basisschool gaat een week later open vanwege de bouwwerkzaamheden die later deze week zullen worden afgerond.

statiaTer voorbereiding op het begin van het nieuwe schooljaar heeft plaatsvervangend regeringscommissaris Alida Francis afgelopen vrijdag een ontmoeting gehad met alle leerkrachten en onderwijspartners om hun een succesvol nieuw schooljaar te wensen en een update van hen te ontvangen over hun Covid-19-gereedheid.

De laatste maanden van het afgelopen schooljaar kwamen met uitdagingen voor het onderwijssysteem als gevolg van de Covid-19-pandemie. Francis bedankte alle leerkrachten, schooldirecteuren en onderwijspartners voor hun geduld en flexibiliteit. ,,De uitdagingen waarmee we werden geconfronteerd en waarmee we nog steeds dagelijks worden geconfronteerd, hebben we het hoofd kunnen bieden door een aantal belangrijke plannen en acties uit te voeren.” Francis zei opgelucht te zijn dat het nieuwe studiejaar begint zonder positieve Covid-19-gevallen op Statia. ,,We werken er hard aan om het zo te houden”, zei ze. ,,Om deze trend te kunnen voortzetten, is het belangrijk dat de hele Statiaanse gemeenschap samen met de educatieve partners haar rol speelt.”

Sint Eustatius is een relatief klein eiland met beperkte medische voorzieningen en momenteel geen testcapaciteit. Daarom dringt de overheid er bij iedereen op aan de juiste richtlijnen voor hygiëne en fysieke afstand te volgen. Francis gaf aan dat de overheid zich ervan bewust is dat social distancing niet altijd mogelijk is in het beroepsonderwijs en tijdens de praktijkopleiding, maar verzocht studenten en onderwijzend personeel hier zo veel mogelijk aan te voldoen.

De groep komt in de eerste week van september opnieuw bijeen om onder meer de beoordeling van het Covid-19-rampenplan van elke onderwijsinstelling te bespreken. De ambitie is om te komen tot een gezamenlijk rampenplan voor alle scholen op Sint Eustatius. Vertegenwoordigers van de afdeling Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) waren ook aanwezig en hebben afgesproken om het openbaar lichaam en de scholen te ondersteunen.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.