Van onze correspondent

Oranjestad - Afgelopen dinsdag is in de Eerste Kamer unaniem de wet Herstel voorzieningen Sint Eustatius aangenomen. In de wet is geregeld dat de bestuurlijke interventie wordt verlengd en er tegelijkertijd wordt gewerkt aan de terugkeer naar een reguliere bestuurlijke situatie.

besherstelDe nieuwe wet vervangt de Tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius die op 6 februari 2018 in zowel de Eerste als de Tweede kamer werd aangenomen. Met deze wet werd de Eilandsraad ontbonden en de eilandgedeputeerden en de waarnemend gezaghebber werden van hun functie ontheven. Op basis van de Tijdelijke wet is een regeringscommissaris aangesteld die voorziet in het bestuur van Sint Eustatius en alle taken en bevoegdheden van het eilandsbestuur uitoefent. De ingreep moest ertoe leiden dat het bestuur van het eiland op orde komt en de voorwaarden worden vervuld voor duurzame verbetering.

Bij de totstandkoming van de tijdelijke wet heeft de Afdeling advisering van de Raad van State opgemerkt dat die wet niet voorziet in de mogelijkheid van een eventuele geleidelijke overgang van de situatie waarin de regeringscommissaris alle taken uitoefent naar de reguliere situatie. De afdeling achtte het denkbaar dat zo’n geleidelijke overgang minder disruptief is dan een plotselinge terugkeer naar de reguliere situatie. Hierbij zou bijvoorbeeld kunnen worden gedacht aan een situatie waarin de Eilandsraad al wel weer geheel of gedeeltelijk in functie is, maar de regeringscommissaris nog enige tijd de taken en bevoegdheden van het Bestuurscollege en van de gezaghebber uitoefent.

In september 2019 bleek dat er na anderhalf jaar veel werk is verzet, dat de vraagstukken helder in beeld zijn gebracht en dat het duidelijk is welke verbeteringen nog nodig zijn. Tegelijkertijd werd vastgesteld dat er sprake is van een veelheid aan problematiek, meer dan aanvankelijk was gedacht en dat de werklast voor het huidige bestuur, maar vooral voor de ambtenaren, zwaar is. Het doel van de Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius is de bestuurlijke interventie op Sint Eustatius te verlengen en de huidige bepalingen die zijn ingesteld op basis van de Tijdelijke wet verwaarlozing Sint Eustatius af te schaffen. De verkiezing van de Eilandsraad is de eerste stap in het proces. Door de geleidelijke afbouw zal de interventie in verhouding blijven tot de huidige bestuurlijke situatie en zal het herstel en de normalisatie van het openbaar bestuur op het eiland geleidelijk kunnen plaatsvinden.

De nieuwe wet kent vier fasen: voortzetting van de huidige bepalingen, geleidelijk herstel van bestuurlijke verantwoordelijkheden, de terugkeer van de gezaghebber en de daarbij passende rol van de Rijksvertegenwoordiger en een volledig herstel van het eilandbestuur. Door deze stappen werkt de wet toe naar het einddoel, namelijk het bereiken van een reguliere bestuurlijke situatie op Sint Eustatius. Met deze wet wordt de Tijdelijke wet verwaarlozing Sint Eustatius ingetrokken.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.