Vast drinkwatertarief BES tot eind 2020 op nul

Van onze correspondent

Den Haag - De Eerste Kamer heeft op de laatste vergaderdag voor het zomerreces de Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius met algemene stemmen aangenomen. Daarmee kan de nieuwe fase van de bestuurlijke ingreep, de geleidelijke terugkeer naar de normale situatie, van start gaan.

statiaVoor de stemming gaf senator Paul Rosenmöller (GroenLinks) nog een stemverklaring af namens alle fracties, behalve PVV en Groep Otten. Rosenmöller haalde in herinnering dat de Tijdelijke wet taakverwaarlozing op 6 februari 2018 met grote spoed door de Tweede en Eerste Kamer binnen een dag werd aangenomen. ,,Daarmee werd de lokale democratie op Sint Eustatius buiten werking gesteld, dat besluit werd niet lichtzinnig genomen.”

 

De Eerste Kamer dwong bij staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties de toezegging af dat hij de Senaat op de hoogte zou houden van de voortgang naar een geleidelijke terugkeer naar de democratie. ,,Ik ben verheugd dat hieraan uitvoering wordt gegeven, dat we een nieuwe fase ingaan op weg naar herstel van de lokale democratie.”

De fracties die de stemverklaring ondersteunden, hebben er vertrouwen in dat de verkiezingen voor een nieuwe Eilandsraad van Sint Eustatius in oktober gehouden worden als eerste stap in het herstelproces. Rosenmöller sprak de hoop uit dat de bestuurlijke en politieke verhoudingen hiermee echt zullen verbeteren. Alle fracties, dus ook PVV en Otten, stemden daarna voor de Wet herstel voorzieningen.

De Eerste Kamer hamerde ook de noodmaatregelen van Infrastructuur en Waterstaat voor de BES-eilanden af. De maatregelen in verband met het noodpakket in het kader van Covid-19 voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba houden een extra budget van 2,7 miljoen euro in voor de eilanden, waarvoor een suppletoire begroting nodig was. Hiermee worden de vaste lasten voor drinkwater tot eind dit jaar op nul gesteld en wordt 2 miljoen euro vrijgemaakt voor een ferryverbinding tussen de Bovenwindse Eilanden. Er werd ook nog een initiatiefvoorstel aangenomen, dat verband heeft met de BES-eilanden. Tweede Kamerleden Peter Kwint (SP) en Lisa Westerveld (GroenLinks) willen met het voorstel bereiken dat de vrijwillige ouderbijdrage voor kinderen aan scholen ook echt vrijwillig wordt. Nu worden kinderen van wie de ouders de bijdrage niet betalen weleens uitgesloten van school- en buitenschoolse activiteiten.

Het uitsluiten van leerlingen mag na de wetsaanpassing niet meer. Hoewel de wet in eerste instantie gericht is op Europees Nederland, is ook de BES meegenomen in het voorstel. Alleen de VVD-fractie stemde tegen het initiatiefvoorstel Kwint en Westerveld.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.