Van onze correspondent

Den Haag - In de Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius is geen tijdspad voor de verschillende fases opgenomen om geen druk te leggen op de te behalen resultaten richting het einde van de ingreep in het bestuur. ,,De afbouw richt zich daarmee op het behalen van kwaliteit van de voorwaarden van goed bestuur en niet op snelheid.”

statiaDat schrijft staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties in zijn antwoorden op vragen uit de Eerste Kamer. De PvdA-fractie wilde graag een tijdspad op weg naar de normalisering. Knops zegt dat de in oktober te kiezen nieuwe Eilandsraad medeverantwoordelijk zal zijn voor de snelheid waarmee het proces verloopt.

De Wet herstel vervalt in principe in september 2024, maar er is verlenging met een jaar mogelijk. De staatssecretaris zegt te verwachten dat die periode voldoende zal zijn om ‘aan alle gestelde voorwaarden in redelijkheid’ te voldoen.

Knops maakt zich nog steeds geen zorgen over het doorgaan van de verkiezingen op 21 oktober 2020. De Covid-19-crisis heeft wel voor vertraging gezorgd in het informatietraject, maar dat wordt nu gedeeltelijk digitaal vormgegeven. ,,Wat betreft de planning van de verkiezingen in het najaar van dit jaar is er momenteel geen reden om aan te nemen dat dit streven niet reëel is.”

De bewindsman hoopt dat de verkiezingen zelf zonder beperkende maatregelen kunnen worden gehouden. ,,Voor het scenario dat er beperkingen gelden, zoals de maatregel dat tussen personen 1,5 meter afstand moet worden gehouden, wordt met het openbaar lichaam geïnventariseerd wat dit betekent voor het verkiezingsproces.”

De Senaatsfracties van de PvdA en ChristenUnie maken zich zorgen over het draagvlak voor de nieuwe Eilandsraad, vooral omdat die in eerste instantie weinig bevoegdheden zal hebben. Knops wijst erop dat de raad direct vanaf het begin al controlerende bevoegdheden, het amendements- en initiatiefrecht heeft en verordeningen kan vaststellen. Die bevoegdheden worden in de tweede fase van het herstel al verruimd. De staatssecretaris houdt zich wijselijk op de vlakte bij vragen over een mogelijke winst van de oude politieke garde of voor het geval de regeringscommissaris wordt geconfronteerd met ‘een volledig oppositionele Eilandsraad’. ,,De kiezers van Sint Eustatius bepalen de samenstelling van het eilandsbestuur, het is niet aan mij om hier op voorhand voorspellingen over te doen.”

Verder herhaalt Knops in zijn antwoorden wat hij al aan de Tweede Kamer heeft gezegd. De bevolking wordt volgens hem voldoende vertegenwoordigd in de Centrale Dialoog en de nieuwe Burgerparticipatieraad. De afschaffing van de Maatschappelijke Raad van Advies wordt daarmee voldoende opgevangen.

Op de toekomstige rol van de Rijksvertegenwoordiger in Caribisch Nederland wil hij niet vooruitlopen. Daarover is het kabinet in beraad na het advies van de Raad van State en het Interdepartementaal Beleidsonderzoek Koninkrijksrelaties (IBO). Knops herhaalt ook dat hij er vertrouwen in heeft dat terugval naar de oude situatie wordt voorkomen door het stapsgewijze herstel van de verhoudingen, waarbij voldaan moet worden aan twaalf criteria voor goed bestuur.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.