Van onze correspondent

Oranjestad - Het Openbaar Lichaam Sint Eustatius heeft maandag een kick-off meeting gehad met het projectteam dat verantwoordelijk is voor de organisatie van de voor oktober geplande Eilandsraadsverkiezingen.

verkiezingenHet wetsvoorstel tot herstel van de voorzieningen Sint Eustatius stond gisteren op de agenda van de Tweede Kamer en zal naar verwachting medio juli door de Eerste Kamer in Den Haag worden aangenomen. Het houden van lokale verkiezingen in oktober 2020 is onderdeel van dat wetsvoorstel.

 

Staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) maakte op 24 september 2019, tijdens een openbare ontmoeting met inwoners van Statia, bekend dat de inwoners van het eiland in oktober 2020 weer naar de stembus kunnen gaan om een nieuwe Eilandsraad te kiezen. ,,De situatie die we anderhalf jaar geleden aantroffen was zeer ernstig. Er is sindsdien veel werk verzet en de eerste resultaten zijn zichtbaar. Gelet op die verbeteringen en het feit dat ik het belangrijk vind dat Statianen hun eigen vertegenwoordiging kunnen kiezen, ben ik voornemens om op 21 oktober 2020 verkiezingen voor de Eilandsraad te organiseren. Daarmee werken we stap voor stap gefaseerd aan de terugkeer naar een normale bestuurlijke situatie”, aldus Knops in september.

Hoewel het door de uitbraak van de coronacrisis lang onzeker was of de verkiezing zou plaatsvinden zoals gepland, was het Census Office (verkiezingsbureau) al begonnen met de voorbereidingen. Het projectteam bestaat uit collega's van het Census Office en de afdelingen Internationale Betrekkingen en Government Information Service (Gis). Omdat Sint Eustatius langzaam ‘heropend’ wordt, kunnen de verkiezingen doorgaan zoals gepland. Alleen een nieuwe uitbraak van Covid-19 kan de procedure verstoren.

Het projectteam is belast met de logistiek van de verkiezingen, het informeren van het publiek en het uitvoeren van een bewustmakings- en educatieprogramma voor politieke partijen en geïnteresseerden. Het openbaar lichaam werkt bij de organisatie van de verkiezingen nauw samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN). Nadat het wetsvoorstel is aangenomen en gepubliceerd, is 27 juli de uiterste datum waarop politieke partijen zich kunnen inschrijven voor deze verkiezingen. Het verkiezingsbulletin voor politieke partijen wordt volgende week verwacht. De laatste keer dat er op Statia lokale verkiezingen werden gehouden was in 2015. Na de komende verkiezingsronde zal Statia weer deelnemen aan de normale verkiezingen die in CN iedere vier jaar worden gehouden, voor het eerst in 2023.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.