Van onze correspondent

Den Haag - Berichten over de aanleg van wegen volgens Europese maatstaven op Sint Eustatius kunnen als ‘broodje aap’ worden gekwalificeerd. statiaMinister Raymond Knops van Koninkrijksrelaties gebruikt die woorden niet, maar maakt wel duidelijk aan de Tweede Kamer dat er geen sprake is van de strenge Europese regels bij de aanbesteding van wegenprojecten. In de Tweede Kamer werd al in 2015 gewaarschuwd voor de aanleg van ‘een vierbaans snelweg met vorstbestendig ZOAB (zeer open asfaltbeton, red.) voorzien van hectometerpaaltjes en een Arbotechnisch verantwoorde vangrail en middenberm’.

In de vragenlijst die begin februari vanuit de vaste Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties naar Knops werd gestuurd werd hieraan gerefereerd met de toevoeging: ,,Klopt het dat de weg die aangelegd zou worden op Sint Eustatius weer vertraging oploopt omdat het beton voor de weg van een sterkte moet zijn die bedoeld is voor kademuren?” Knops verwijst dit naar het rijk der fabelen. Het wegenproject Cherry Tree heeft vertraging opgelopen, meldde de minister al eerder. Maar dat kwam niet door de eisen die aan de wegen worden gesteld. Die zijn gebaseerd op de klimatologische omstandigheden op Sint Eustatius en zijn gericht op een onderhoudsarme weg. De weg naar de haven, met de bekende haarspeldbocht, moet overigens wel aan zwaardere eisen voldoen, vervolgt Knops. Dit project is nu in aanbesteding en daarbij wordt rekening gehouden met veelvuldig zwaar verkeer dat naar en van de haven rijdt. Maar dit project is niet representatief voor de overige wegenprojecten.

Op Saba gaat het wel vlot met de wegenaanleg, antwoordt Knops op een vervolgvraag. Dit komt omdat er daar geen sprake is van achterstallig onderhoud, zoals op Statia. Saba heeft het onderhoud in eigen beheer en heeft daarvoor eigen middelen. Op Bonaire is er wel achterstallig onderhoud. Daar wordt nu gewerkt aan de wegen bij de scholen met extra middelen die in het regeerakkoord van 2017 zijn afgesproken. De commissieleden stelden ook vragen over de politieke toekomst van Sint Eustatius nu daar later dit jaar weer verkiezingen worden gehouden. Knops heeft daarover niets nieuws te melden. Het wachten is op zijn nieuwe tijdelijke wet, die de Tijdelijke wet taakverwaarlozing moet gaan vervangen met het oog op de eilandsraadsverkiezingen en de nieuwe rol die de regeringscommissaris zal krijgen in de overgangsfase naar volledig herstel van het lokale bestuur op Sint Eustatius. De minister denkt de wet op korte termijn naar de Kamer te kunnen sturen.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).