Van onze correspondent

Den Haag - Nadat de Tweede Kamer gistermiddag met algemene stemmen zijn zegen gaf aan de vervanging van gedeputeerden, Eilandsraadsleden en de gezaghebber op Sint Eustatius door een regeringscommissaris, volgde in de avonduren de eveneens unanieme instemming van de Eerste Kamer.

senaatDaarmee is de machtsovername door Den Haag met ingang van vandaag een feit. Ook de senatoren waren opvallend eensgezind: alle fractiewoordvoerders betreurden het dat ex-minister Ronald Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de relatie met het openbaar bestuur op Statia zo heeft laten escaleren dat het tijdelijk uitschakelen van de lokale democratie op het eiland noodzakelijk is. De partijen waren het er ook hartgrondig over eens dat staatssecretaris Raymond Knops (CDA) ervoor moet zorgen dat de bevolking binnen de kortste keren concreet merkt dat er een einde is gekomen aan de jarenlange verloedering, zowel in fysiek als moreel en sociaalmaatschappelijk opzicht.
Kees Kok (PVV) beet het spits af met het verwijt dat het vorige kabinet te lang te passief is gebleven, maar ‘beter laat dan nooit’, zei hij. Hij toonde zich sceptisch of het Nederland gaat lukken de cultuur om te buigen. ,,Uiteindelijk is Statia beter af buiten een geforceerde neokoloniale structuur."
Frank van Kappen (VVD) betoogde dat ‘niemand en niets boven de wet staat en dat geldt ook voor Sint Eustatius’. Voor zijn partij is 'de maat vol', maar ook hij concludeerde dat Den Haag de kwestie te lang op zijn beloop heeft gelaten. Peter Esser (ChristenUnie): ,,We hebben te lang toegekeken en gedoogd. Dat mogen wij onszelf aantrekken. Het eiland is vervallen in nepotisme met de bevolking als grote verliezer." Ruard Ganzevoort (GroenLinks) sprak van een paardenmiddel om een einde te maken aan 'machtsmisbruik door een klein groepje ten koste van de bevolking. Hij benadrukte dat er met het realiseren van zichtbare verbetering 'meters moeten worden gemaakt' en er haast moet worden gemaakt met het vaststellen van een sociaal minimum.
Sophie van Bijsterveld (CDA) verweet het vorige kabinet een lakse houding. Zij wees er op dat diverse bewindslieden de kritiek en waarschuwingen van de Eerste Kamer hebben genegeerd. Van Knops verwacht zij beter dan diens voorganger. Van Bijsterveld gaf de staatssecretaris mee niet alle Statiaanse politici over een kam te scheren want het is in haar ogen goed om degenen met 'het hart op de juiste plaats' een rol te geven bij het herstel.

 


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.