Al het nieuws

Van onze correspondent

The Bottom - Terugkijkend op tien jaar openbaar lichaam Saba komt gedeputeerde Bruce Zagers tot de conclusie dat zijn eiland enorm heeft geprofiteerd van de directe relatie met Nederland.
,,Er zijn heel veel verbeteringen te noemen maar er zijn ook nog een aantal zaken die vanuit Den Haag dringend aandacht behoeven”, stelt Zagers in een acht pagina's tellende brief die hij vrijdag 9 oktober aan de Tweede Kamer en staatssecretaris Raymond Knops heeft gestuurd.

Lees meer...

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Saba heeft over 2019 een tegenvallend resultaat behaald met een tekort op de begroting van 620.000 dollar. Verwacht was een saldo van nihil. Dat blijkt uit de jaarrekening van 2019. Het College financieel toezicht (Cft) geeft het openbaar lichaam ruimte om het tekort te compenseren.

Lees meer...

Van onze correspondent
The Bottom - De eilandsraad van Saba reageerde afgelopen donderdag tijdens de behandeling van het jaarverslag en de jaarrekening 2019 zeer bezorgd op het bericht van gedeputeerde Bruce Zagers dat het Openbaar Lichaam Saba het boekjaar 2019 had afgesloten met een tekort van iets meer dan 621.000 dollar.

Lees meer...

 ‘Jarenlang gewerkt met een skeletbudget’

Van onze correspondent

The Bottom - Het Openbaar Lichaam Saba heeft het boekjaar 2019 afgesloten met een tekort van 621.000 dollar. Volgens het Bestuurscollege (BC) komt dit door het ontbreken van voldoende structurele financiering vanuit Nederland.

Lees meer...

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.