Al het nieuws

Saba moet kiezen hoe ze zich voorbereidt op de toekomst

Van onze correspondent
The Bottom - Vorige week bezochten klimaatwetenschappers Iris Keizer en Nadia Bloemendaal van het KNMI Saba om hun kennis over klimaatverandering te delen. Hun bezoek stond in het teken van het klimaatscenariorapport dat het KNMI vorig jaar oktober publiceerde.

F14 KNMIHet KNMI heeft zich in het rapport gericht op de gevolgen van veranderingen in temperatuur, neerslag, wind en zeeniveau voor de BES-eilanden. Ze keek ook naar hoe orkanen in de toekomst zullen veranderen. Het KNMI ontwikkelde 4 klimaatscenario’s op basis van een toekomst met een hoge uitstoot van kooldioxide en een toekomst met een lage uitstoot van kooldioxide. In alle 4 de scenario's nemen de temperatuur en windsnelheid toe, terwijl de neerslag afneemt.

Volgens de modellen zal het toekomstige klimaat van Saba meer lijken op dat onder El Niño-omstandigheden met minder neerslag en hogere windsnelheden. Dit betekent dat het in de toekomst mogelijk is dat inwoners te maken krijgen met hogere temperaturen en met het optreden van intensere hittegolven, langere droge periodes en sterkere wind. Het rapport laat ook zien dat orkanen in de toekomst sterker kunnen worden naarmate de oceaantemperaturen stijgen. Uit simulatiemodellen blijkt dat de zwaarste orkanen in de toekomst hogere maximale windsnelheden en hogere maximale neerslagintensiteiten zullen hebben, hoewel het niet duidelijk is of ze vaker zullen voorkomen. Orkanen kunnen in de toekomst wel sneller intensiveren, in korte tijd van categorie 1 naar categorie 4 en hoger.

Ook op Saba zal de zeespiegel stijgen. Hoewel dit misschien geen onmiddellijk effect heeft op het eiland (met uitzondering van de haven), kan het wel gevolgen hebben voor de omliggende eilanden en het vasteland van de VS, van waaruit Saba zijn voedsel en andere benodigdheden importeert.

Onderdeel van het bezoek van Keizer en Bloemendaal aan Saba was om ook hun stakeholders in Caribisch Nederland (CN) te leren kennen en inzicht te krijgen in de ervaringen van personen wier leven op de een of andere manier zal worden beïnvloed door extreme weersomstandigheden als gevolg van klimaatverandering. Een van hun ontmoetingen was met verschillende afdelingshoofden, beleidsadviseurs en belanghebbenden op het gebied van openbare veiligheid en orde, natuurbehoud en energie. Ook hebben de bezoekers hun klimaatonderzoek voorgelegd aan het bestuurscollege met als doel om de besluitvormers van het eiland te informeren over wat er in de toekomst te verwachten is. Deze informatie is volgens hen van cruciaal belang om te beslissen hoe Saba verder kan worden ontwikkeld met het oog op klimaatverandering. ,,Hoewel Saba weinig bijdraagt aan klimaatverandering op wereldschaal heeft het wel zelf in de hand hoe het zich kan voorbereiden op en aanpassen aan klimaatverandering”, aldus Keizer en Bloemendaal.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.

Top Tags afgelopen week

Geen tags gevonden.