Al het nieuws

Van onze correspondent
The Bottom - Het Openbaar Lichaam Saba (OLS) zal het baseline onderzoek naar de vegetatie voor het herbebossingsproject komende dagen afronden.

SABAvegetatieVorig jaar is het onderzoek twee keer uitgevoerd met behulp van een drone en een multispectrale camera die gespecialiseerd is in het vastleggen van vegetatie op detailniveau. Vanwege technische uitdagingen kon het onderzoek toen niet worden voltooid.
Het herbebossingsproject wordt uitgevoerd in het kader van het Beleidsplan Natuur en Milieu Caribisch Nederland 2020-2030. Het doel van dit project is om het herstelproces en de uitbreiding van de beboste gebieden van het eiland te stimuleren om zo de druk van erosie en afvloeiing op het land die de koraalriffen van Saba beïnvloeden te verminderen en de beschikbaarheid van lokaal voedsel te vergroten.
Verschillende gebieden worden onderzocht. Het noord- tot noordwestelijke deel van het eiland valt voornamelijk binnen het Mount Scenery National Park van de Sulphur Mine tot Well’s Bay-gebied. Het gebied rond de Fort Bay Road en het Black Rocks-gebied zullen ook worden onderzocht. De activiteiten worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met de luchthavenbeheerder en de beheerder van de openbare orde en veiligheid om zowel het luchtverkeer als de openbare veiligheid te waarborgen.
Het vegetatieonderzoek dient als startpunt voor het monitoren van het herstel en de uitbreiding van de inheemse vegetatie op Saba. Het moet ook een duidelijk beeld geven van de huidige status van vegetatiedichtheid, de gezondheid van de vegetatie en de bodemerosie op het hele eiland. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt om gebieden voor (her)bebossing en andere herstel- en mitigatieactiviteiten te identificeren en in kaart te brengen als onderdeel van het implementatieplan voor dit project.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.