Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - De productie van water op Saba is vorige week tijdelijk stilgelegd als gevolg van orkaan Lee die, hoewel hij ver ten noorden van het eiland passeerde, lokaal zware grondzeeën heeft veroorzaakt.

SABAzonderwaterAls preventieve maatregel is de zuigleiding voor de RO-installatie in Fort Bay Harbor uit zee gehaald. Er wordt gewacht op een rustigere zee en zodra dat dat het geval is zal de productie van water worden hervat.
Woningen en bedrijven op Saba zijn niet aangesloten op een permanent waterleidingsysteem zoals in andere delen van het Koninkrijk wel het geval is. Mensen vertrouwen op hun reservoirs die moeten worden gevuld door waterwagens wanneer ze droog komen te staan. Op dit moment kunnen watertrucks geen ritten maken omdat de waterproductie in de waterfabriek is stilgelegd. Zodra de grondzeeën zijn weggeëbd, zal de waterproductie worden hervat en zullen de belangrijkste reservoirs in Fort Bay Harbor en in The Bottom worden gevuld waarna de waterwagens weer kunnen rijden.
Bij het passeren van een storm is de zuigleiding bij Fort Bay Harbor uit zee getrokken. Dit om schade aan het waterproductiesysteem te voorkomen. Door de zware golven kwam zand en slib van de oceaanbodem los dat in het systeem terecht zou komen als het in bedrijf zou worden gehouden. ,,Het voorkomen van schade aan het waterproductiesysteem is van het grootste belang omdat reparaties kostbaar zijn en tijd vergen”, aldus de overheid van Saba.
Het openbaar lichaam start een project om een weerbestendiger waterinlaatsysteem te bouwen om situaties zoals deze in de toekomst te voorkomen. Vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) is financiering beschikbaar voor dit project, dat voor het einde van dit jaar van start moet gaan.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.