Al het nieuws

Van onze correspondent
The Bottom - Met het zetten van de eerste spade in de grond gaf Saba Cares gisteren het startsein voor de nieuwbouw en uitbreiding van de zorginstelling, waaronder de bouw van een nieuw verpleeghuis in The Bottom naast het bestaande ziekenhuis.

F14 BES start bouw verpleeghuisDe bouw zal in twee fasen plaatsvinden. Saba Cares verwacht dat het tenminste drie jaar gaat duren voordat de gebouwen in gebruik genomen kunnen worden. De zorgorganisatie heeft, na een uitgebreide aanbestedingsprocedure, de bouwopdracht gegund aan QBR Joint Venture B.V., een samenwerking tussen een Sabaanse en een Canadese aannemer. Het verpleeghuis zal in totaal plaats bieden aan 24 bewoners die 24 uurszorg nodig hebben.

Naast een restaurant, een activiteitencentrum en een stiltecentrum, zullen er ook 17 appartementen gebouwd worden. Met de nieuwbouw wil Saba Cares een nieuw modern gebouw realiseren, comfortabel voor cliënten en voor medewerkers, dat past bij de hedendaagse opvattingen over wonen en zorg. Het verpleeghuis zal bestaan uit drie leefgroepen, ieder met zeven tot negen eenpersoonsappartementen. Deze gaan bewoond worden door mensen die ofwel om medische redenen, ofwel om sociale redenen een ‘veilige’ omgeving nodig hebben met zorg nabij. Voor die laatste groep zal Saba Cares samen met het Departement van Community Development een werkwijze ontwikkelen.

Er zijn tweeënhalf jaar van plannen, uitwerken en onderhandelen vooraf gegaan aan de ceremonie van gisteren, maar er werd al gesproken én gedroomd over een nieuw verpleeghuis voordat Saba deel werd van Nederland op 10 oktober 2010. Het huidige verpleeghuis dateert van 1980 en is dringend aan vervanging toe. De ontwikkelplannen van Saba Cares zijn vanaf het begin enthousiast ontvangen door het Openbaar Lichaam Saba (OLS) en het eilandbestuur heeft steeds (praktische) steun geboden en zegt dat te blijven doen. ,,We hebben eindelijk het punt bereikt waarop de bevolking van Saba straks een modern ziekenhuis en verpleeghuis heeft. Dit is een moment op trots op te zijn. Dit project zou niet mogelijk geweest zijn zonder het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en alle andere stakeholders, waaronder Saba Cares”, aldus gedeputeerde Eviton Heyliger.

Het VWS staat garant voor de bekostiging van de gebouwen en de inrichting. Directeur bij het ministerie van VWS is Herbert Barnard. ,,Met de realisering van deze plannen gaat een al lang gekoesterde wens van het ministerie en ook van mij persoonlijk in vervulling. Ik beschouw dit als de belangrijkste nog ontbrekende stap in de modernisering van het zorgaanbod op Saba. Ik ben alle andere betrokkenen hier zeer dankbaar voor”, aldus Barnard.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.

Top Tags afgelopen week

Geen tags gevonden.