Al het nieuws

Van onze correspondent
The Bottom - Elk jaar daagt het Openbaar Lichaam Saba (OLS) via het zomerstudentenprogramma jongeren van het eiland uit, zowel lokaal als degenen die terugkeren van studies in het buitenland, om met een zes weken durende inspanning hun toekomst en die van Saba vorm te geven. Dit jaar ontwikkelde Jade Every een plan om Black Rocks opnieuw te beplanten.

F12 BES beplantingsstrategieDit programma is volgens het OLS niet zomaar een vakantiebaan, ‘het is een arena’. Het is volgens de overheid een kans voor studenten om zich te verdiepen in echte problemen, hun kennis toe te passen en te innoveren. Neem stagiaire Jade Every. Onder leiding van Justin Simmons-de Jong kreeg ze de taak om een methode te ontwikkelen om het Black Rocks-havengebied opnieuw te beplanten. ,,Ze onderzocht bodem, zon, erosie, vegetatie, regen en nivellering op de site voor de nieuwe Black Rocks-haven. Ze dacht out of the box en presenteerde innovatieve manieren om afval te gebruiken door compostering door de gemeenschap en het als voedingsstof terug te geven aan de bodem”, aldus het OLS.

Het plan van Every bevat windbestendige, droogtebestendige en zoutbestendige vegetatie, genaturaliseerd of inheems op Saba. Maar ze gaat verder. Ze voorziet verfraaiingsideeën door middel van bewegwijzering, levende daken, blauwgroene daken en groene muren. Alles wat kan helpen bij temperatuurregeling, biodiversiteit, bescherming van gebouwen en energiebesparing. Haar voorstel ziet de mogelijkheid in het uitleggen van grijswatersystemen en locaties van regenwateropvang. Er wordt ook gekeken naar de vele voordelen van doorlatende bestrating, zoals regenwaterbeheer, vermindering van oppervlaktewatervervuiling, het opladen van het grondwater, vermindering van warmte en erosiebestrijding.

De conclusie van Every bevat echter ook een reality check op potentiële risico's: de dreiging van geiten, onderhoud van groene gebieden, orkanen, droogte, bioveiligheid en ziekten. Ze adviseert barrières te maken tegen de geiten om de planten te beschermen en voor onderhoud stelt ze een speciaal opgeleid onderhoudsteam voor. Every erkent in haar plan de risico’s van orkanen en benadrukt het belang van veerkrachtige inheemse soorten, goed landbeheer en contourbeplanting om schade en erosie te verminderen.

Het inzichtelijke en uitgebreide voorstel van Every over het herbeplanten van het Black Rocks-havengebied is goed ontvangen door gedeputeerde Bruce Zagers. Hij prees haar innovatieve aanpak, zegt de ideeën te omarmen als een belangrijke stap in de richting van het plannen van ecologische duurzaamheid op de Black Rocks-havensite en zegt toe na te blijven denken over Saba's toewijding aan verantwoord landbeheer en -behoud.

,,Dit was een geweldige kans en door in het veld te zijn, kon ik verschillende dingen leren. Op school doen we vergelijkbare voorstellen voor fictieve klanten, maar het was zowel bevredigend als lonend om die kennis toe te passen op een echt project op Saba”, aldus Every. Het zomerstudentenprogramma is volgens haar niet alleen een vakantiebaan. Het is een statement dat Saba gelooft in haar jeugd, in hun creativiteit, hun inzet en hun vermogen om te leiden.