Al het nieuws

Van onze correspondent
The Bottom - Tijdens de vergadering van de Eilandsraad van Saba voor de behandeling van het Jaarverslag 2022 en de eerste begrotingswijziging 2023 afgelopen woensdag, presenteerden Vito Charles en Elsa Peterson - beiden van de WIPM-fractie - elk een motie. De ene ging over het sociaal minimum, de andere over minimumsalarissen van het Openbaar Lichaam Saba (OLS) met een aanpassing aan de kosten van levensonderhoud.

F15BES Eilandsraad Saba 1De motie van Peterson droeg het bestuurscollege op om een aantal acties te ondernemen. De eerste actie is het betrekken van alle partners in Nederland om ervoor te zorgen dat het instellen van een sociaal minimum voor de kwetsbare inwoners van Saba een prioriteit blijft. De motie over het sociaal minimum droeg de regering ook op om in gesprek te blijven met alle belanghebbenden en te bevorderen dat er zo snel mogelijk na publicatie van de bevindingen van de Commissie Sociaal Minimum Caribisch Nederland een sociaal minimum wordt ingesteld. Ten derde kreeg het bestuurscollege de opdracht om te lobbyen dat er een pakket financiële scenario's wordt ontwikkeld, zoals gevraagd in de aangenomen motie van Tweede Kamerlid Jorien Wuite, om de invoering van het sociaal minimum zo snel mogelijk te faciliteren.

In de motie van raadslid Charles wordt het bestuurscollege verzocht om, bij afwezigheid van een sociaal minimum, ervoor te zorgen dat het salaris van de laagstbetaalde ambtenaren niet lager mag zijn dan het sociaal minimum zoals vermeld in het Regioplan. Dit plan stelde in 2018 de kosten van levensonderhoud op Saba vast op 1.540 dollars voor eenpersoonshuishoudens, 2.060 dollars voor een stel en 2.500 dollars voor een stel met één kind. Deze bedragen moeten naar boven worden bijgesteld vanwege de gestegen kosten van levensonderhoud. Het OLS heeft al een stap gezet om de lagere salarissen van haar werknemers te verhogen, zodat niemand minder dan 1.600 dollars verdient.

De motie van Charles verzocht de regering ook om bij toekomstige onderhandelingen met de vakbonden het OLS als deelnemer redelijke stappen te laten ondernemen om ervoor te zorgen dat de stijging van de aanpassing van de kosten van levensonderhoud evenredig is met de stijging van het inflatiecijfer van dat jaar. In de motie wordt verder gevraagd dat het eilandsbestuur zich inspant om ervoor te zorgen dat de salarisschalen ten minste gelijk zijn aan die van de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN), rekening houdend met het feit dat de onderhandelingsuitkeringen al geharmoniseerd zijn.

Alle drie de aanwezige raadsleden, Peterson, Charles en Saskia Matthew van de PEP-fractie, stemden voor de motie over het sociaal minimum en het minimumsalaris. ,,Als overheid en de grootste werkgever op Saba, is het onze plicht om het goede voorbeeld te geven”, zei Peterson. Matthew noemde de motie over het minimumsalaris een ‘heel goed initiatief’ en zei dat het belangrijk is om ook te kijken naar het verlagen van de kosten van levensonderhoud.

Op 22 september 2021 nam de Eilandsraad van Saba een eerste motie aan over hetzelfde onderwerp, waarin werd opgeroepen tot het instellen van een sociaal minimum om een adequate levensstandaard te garanderen voor de meest kwetsbare burgers van Saba. ,,Rapport na rapport bevestigt de noodzaak van een sociaal minimum, toch is er nog steeds geen sociaal minimum en nu hebben we een ingestorte Nederlandse regering. We kunnen niet wachten op een nieuwe regering. We moeten ervoor zorgen dat het sociaal minimum er snel komt”, zei Charles.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.