Al het nieuws

Van onze correspondent
The Bottom - De eilandsraad van Saba begon gisteren aan zijn twee weken durende werkbezoek aan Nederland. Het programma is zeer divers en omvat bijeenkomsten in Den Haag en Amsterdam, een congres in Groningen en een bezoek aan het kleinste Waddeneiland van Nederland, Schiermonnikoog.

eilandsraadAlle vijf eilandsraadsleden, Vito Charles, Rolando Wilson, Elsa Peterson, Saskia Matthew en Hemmie van Xanten, nemen deel aan dit bezoek, evenals eilandsraadsgriffier Akilah Levenstone en waarnemend griffier/juridisch adviseur Devi van Groningen. Het officiële deel van het programma begon gisteren in Amsterdam met een bijeenkomst met vertegenwoordigers van het Nationaal Instituut voor het Nederlandse Slavernijverleden en haar Erfgoed (NiNsee) om te praten over het slavernijherdenkingsjaar, Emancipatiedag 1 juli en de verontschuldiging van de Nederlandse regering. Daarna vergaderde de delegatie met de coördinator Diversiteit en Inclusie van de gemeente Amsterdam over hoe diversiteit en inclusie meegenomen kunnen worden in de besluitvorming. Ook het Nationaal Slavernijmuseum dat in Amsterdam wordt gebouwd stond op de agenda.
Vandaag heeft de delegatie een bijeenkomst op het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in Den Haag en een gesprek met vicevoorzitter van de Raad van State, Thom de Graaf, en voorzitter van de Staatscommissaris tegen Racisme en Discriminatie, Joyce Sylvester. Op het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) bespreekt de delegatie de beschikbaarheid van financiering voor de economische ontwikkeling van Saba. Morgen begint de delegatie opnieuw op het ministerie van BZK waarna er wordt vergaderd met drie vaste commissies: Zorg, Welzijn en Sport, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Donderdag 8 juni volgt een ontmoeting met Nationaal Coördinator Discriminatie en Racisme, Rabin Baldewsingh, gevolgd door een bijeenkomst op het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV), waar onder andere de Opiumwet wordt besproken. Op vrijdag 9 juni is er een bijeenkomst met de eilandsraden van Bonaire en Sint Eustatius om te bespreken hoe de communicatie kan worden versterkt.
Volgende week dinsdag en woensdag is de delegatie aanwezig zijn op het Jaarcongres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in Groningen en op donderdag 15 juni wordt er koers gezet naar Schiermonnikoog, het kleinste bewoonde Waddeneiland. Op vrijdag 16 juni ten slotte gaat de delegatie naar het Provinciale Huis van Friesland in Leeuwarden voor een presentatie en gesprekken over provinciaal beleid op de Waddeneilanden, duurzaamheid, klimaatadaptatie en taalbeleid.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.