Al het nieuws


Van onze correspondent
The Bottom - Het bestuurscollege (BC) van Saba is afgelopen maandag begonnen met een werkbezoek aan Nederland. De delegatie zal verschillende ministeries en organisaties bezoeken en Tweede Kamerleden ontmoeten.

SabaBCDe Saba-delegatie bestaat uit gezaghebber Jonathan Johnson, gedeputeerden Bruce Zagers en Eviton Heyliger en een aantal ambtenaren. Maandag presenteerde de delegatie meteen twee belangrijke projecten. Op het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) ging het om de uitbreiding van het bestaande bestuursgebouw en de presentatie van het schoolbouwproject vond plaats bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Zagers en Heyliger brachten maandag bovendien een bezoek aan Tweede Kamerlid Attje Kuiken van de PvdA om te praten over de verschillende ontwikkelingen en uitdagingen waar Saba voor staat.
De rest van de week is ingeruimd voor bijeenkomsten bij alle grote ministeries, bij woningcorporatie Bazalt Wonen en het Kadaster. Belangrijke onderwerpen die in Den Haag aan bod komen zijn gezondheidszorg, onderwijs, cultuur, het Black Rocks-havenproject, sociale zekerheid, armoedebestrijding, energie, telecom, huisvesting, kadaster, water, landbouw, connectiviteit, ruimtelijke ordening en afvalbeheer. De delegatie keert op vrijdag 2 juni terug naar Saba.