Al het nieuws

Van onze correspondent
The Bottom - Stichting Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN) en het Openbaar Lichaam Saba (OLS) hebben op 17 mei een intentieverklaring getekend met het doel om de samenwerking voor een nieuwe kinderopvang op Saba formeel te starten.

pcnDe eerste oriënterende stappen tot samenwerking zijn in mei 2022 gezet. Nu, op basis van gedetailleerde studies en gesprekken, zijn de contouren van de investerings- en huurovereenkomsten verder gedefinieerd. Daarnaast hebben beide partijen een vaste toezegging ontvangen van het Nederlandse ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) om het project te financieren. De investeringsmanager van PCN, Participatiemaatschappij Caribisch Nederland (PMCN), is verantwoordelijk voor alle handelingen namens het pensioenfonds.
Op basis van de nu getekende overeenkomst zal PCN een nieuw gebouw voor de kinderopvang op Saba ontwerpen, ontwikkelen en bouwen, waarvan OLS de huurder voor lange termijn wordt. Alite bv, die de haalbaarheidsstudie heeft uitgevoerd onder leiding van PCN, wordt aangesteld als projectmanager en design lead. Na afronding van de investeringsovereenkomst zal een aanbesteding en bouwproces voor deze faciliteit worden aangekondigd, onder leiding van Alite bv en in overleg met OLS.
,,Door samen te werken, bevestigen beide partijen hun langdurige verbintenis, die van cruciaal belang is om de gemeenschap van Saba te ondersteunen en tegelijkertijd te voldoen aan alle vereisten van het lokale investeringsbeleid van PCN”, aldus het pensioenfonds. Het OLS is momenteel bezig met de aankoop van een nog onontwikkeld terrein waarop de bouw kan plaatsvinden. In de nieuwe kinderopvang zullen zowel het Laura Linzey Daycare Center als de naschoolse opvang van de Saba Girls and Boys Sports Society worden ondergebracht.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.