Al het nieuws

Van onze correspondent
The Bottom - Het Openbaar Lichaam Saba (OLS) en Yuverta, de grootste groene beroepsopleidingsorganisatie in Europa, hebben maandag een Memorandum of Understanding (MoU) ondertekend om te onderzoeken hoe groen onderwijs kan bijdragen aan de doelen en ambities van Saba.

SABAgroenHet akkoord werd ondertekend in aanwezigheid van minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Robbert Dijkgraaf.
Het OLS heeft het initiatief genomen om een samenwerking met Yuverta aan te gaan omdat het de mogelijkheden in het beroepsonderwijs wil uitbreiden, met name op het gebied van geavanceerde landbouwopleidingen en onderwijsprogramma’s. Het MoU heeft tot doel de relatie en samenwerkingsalliantie tussen de partijen te verbeteren, om informatie en kennis uit te wisselen en geavanceerde landbouwtrainings- en onderwijsprogramma’s uit te voeren, gericht op het Caribisch gebied en specifiek op Saba.”
De beschikbaarheid van beroepsonderwijs is op dit moment zeer beperkt, zowel lokaal als regionaal. Dit resulteert volgens de overheid in gemiste kansen voor de ontwikkeling van lokaal geschoolde mensen op bepaalde gebieden. ,,In het licht van de klimaatverandering zal de vraag naar bekwame ‘doeners’ op het gebied van voedselproductie, natuurbeheer, duurzaamheid en aanverwante zaken waarschijnlijk toenemen op Saba”, aldus gedeputeerde van landbouw Bruce Zagers, die het MoU ondertekende namens het OLS. Zagers zegt te geloven dat de samenwerking met Yuverta een unieke onderwijsmarkt kan creëren die nog niet bestaat in het Caribisch gebied. ,,Het onderwijs dat Yuverta biedt sluit goed aan bij het Natuur- en Milieubeleidsplan (NEPP, Nature and Environment Policy Plan), dat tot doel heeft een goed beheer van de natuurlijke omgeving te garanderen en verantwoord en duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen te vergemakkelijken. Door de principes van het NEPP te integreren in ons groene beroepsonderwijsprogramma, kunnen we ervoor zorgen dat onze studenten niet alleen zijn uitgerust met de nodige vaardigheden, maar ook met bewustzijn en de kennis om onze kostbare natuurlijke hulpbronnen te beschermen.”
‘Nature based solutions’ en duurzaamheid zijn, naast de kwaliteit van het onderwijs, de belangrijkste doelen van Yuverta. ,,De ambities van Saba geven Yuverta de mogelijkheid om kennis te delen en te ontwikkelen met het Openbaar Lichaam Saba”, aldus directeur Onderwijs & Kwaliteit van Yuverta, Inge Thuys, die namens Yuverta het MoU ondertekende. Volgens Thuys moet de hele gemeenschap gemakkelijk toegang hebben tot groene kennis en vaardigheden om de doelen van Saba te bereiken. ,,Samen verkennen we de mogelijkheden van een leven lang leren op alle mogelijke manieren, door middel van certificaten, ‘micro credentials’, sectordiploma’s et cetera.” Minister Dijkgraaf was het met Zagers en Thuys eens dat het MoU ‘grote kansen’ biedt voor Saba. ,,Trans-Atlantische betrekkingen zijn belangrijk, en hoewel beroepsonderwijs misschien niet de meest voor de hand liggende samenwerking lijkt, is het heel relevant en effectief. Beroepsonderwijs is hands-on leren. Ik zie deze samenwerking als een win-win”, aldus Dijkgraaf.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.